Een afgedankt voertuig recycleren: hoe werkt dat?

Om afgedankte voertuigen een tweede leven te geven, doorlopen de wrakken verschillende stappen bij onze erkende centra. Alleen dit proces kan een veilige en milieuvriendelijke verwerking garanderen. Hoe gaat het in zijn werk?

Depollueren

Hoewel een afgedankt voertuig vol recycleerbare grondstoffen zit, begint het aan zijn recyclagereis als een gevaarlijke afvalstof. De eerste stap in het recylageproces is immers de depollutie: het zorgvuldig verwijderen van alle vloeistoffen en onderdelen die schadelijk zijn.

Denk bijvoorbeeld aan brandstof, ruitensproeiervloeistof, aircogas of loodstartbatterijen. In deze fase worden ook alle banden verwijderd. De gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen worden opgeslagen in speciale containers die vervolgens worden opgehaald en gerecycleerd door erkende recyclage-operatoren.

Alle erkende centra hebben een depollutieplicht. Dit houdt in dat ze de volgende vloeistoffen en onderdelen zorgvuldig verwijderen voor een wrak verder behandeld wordt:

Ontmantelen

Tweede stap: het ontmantelen. In deze fase worden alle herbruikbare wisselstukken gedemonteerd. Deze onderdelen komen weer op de markt als tweedehandsonderdelen. Voorbeelden zijn de motor en de spiegels. Sommige onderdelen mogen om veiligheidsredenen niet gedemonteerd worden voor hergebruik.

Compacteren

Nadat alle schadelijke stoffen en herbruikbare onderdelen verwijderd zijn, wordt het voertuig in stukken geknipt of samengedrukt met een hydraulische pers. De bedoeling is het wrak zo compact mogelijk te maken, om het transport naar de shredderinstallatie te vergemakkelijken.

Belangrijk: vanaf deze stap is het wrak officieel ‘vernietigd’, waardoor hergebruik of herinschrijving van het voertuig voortaan uitgesloten is. Na de fysieke vernietiging volgt ook nog een administratief slotakkoord: het chassisnummer wordt geschrapt bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Schredderen

Om het wrak te recycleren, wordt het vermalen in een shredder. De rotor van deze machine is uitgerust met een reeks hamers die aan een snelheid van ongeveer 600 omwentelingen per minuut draaien. Zo wordt het autowrak in enkele seconden versnipperd tot brokstukken van ongeveer een vuist groot.

Postshreddertechnologie

Nu begint het echte werk: een ingenieus afzuigsysteem scheidt de metalen en niet-metalen – zoals stofdeeltjes of kunststof – van elkaar. Grote magneten splitsen de metalen verder op in ferrometalen (ijzer en alle legeringen op basis van ijzer) en non-ferrometalen zoals aluminium, zink of koper.

Het non-ferromengsel wordt vervolgens behandeld in flotatie-installaties, die de verschillende non-ferrometalen weer scheiden zodat elk apart metaal teruggewonnen wordt als grondstof. Dankzij deze zogenoemde ‘postshreddertechnologie’ worden onder meer koper, zink, lood en roestvrijstaal herwonnen. Ook kunststoffen, vezelfractie en glas worden zo teruggewonnen.

Recycleren

De gerecupereerde materialen en grondstoffen sturen we terug naar de industrie als grondstof. Wil je te weten komen wat er met de verschillende materialen aangevangen wordt? Neem dan een kijkje bij onze recyclagematerialen.

Minder dan 5 % van het autowrak kan niet gerecycleerd worden en moeten we verbranden. Speciale ovens zorgen er echter voor dat de energie die hierbij vrijkomt, gebruikt wordt. Een beperkte hoeveelheid materiaal – waaronder de asresten – moeten we storten. Ook dit verloopt zo milieuvriendelijke mogelijk: moderne stortplaatsen zijn immers hermetisch van de omgeving afgesloten.