Recyclage van metalen uit afgedankte voertuigen

Een voertuig bestaat voor ongeveer 75% uit metalen. Die kunnen we opdelen in ferrometalen en non-ferrometalen. IJzer en alle legeringen op basis van ijzer zijn ferrometalen. De overige metalen zijn non-ferrometalen.

Verwerking

Eens een afgedankt voertuig gedepollueerd en ontmanteld is, gaat het wrak naar de shredder waar het wordt vermalen tot kleine brokstukken. De shredder zondert alle ferrometalen af in een grote magnetische trommel. Wat overblijft is een non-ferromengsel met een zuiverheid van 95%.

Dit mengsel wordt behandeld in flotatie-installaties. Deze postshreddertechnologie scheidt de non-ferrometalen – zoals koper, zink, lood en roestvrij staal – van elkaar zodat elk metaal apart gerecycleerd kan worden. Dat gebeurt op basis van uiteenlopende materiaaleigenschappen zoals dichtheid, korrelgrootte, magnetisme, elektrische geleidbaarheid of optische kenmerken.

Nieuwe bestemming

De aparte metalen die uit een voertuig gehaald worden, zijn opnieuw klaar om ingezet te worden als grondstof.

Heb je nog vragen over het recyclageproces?