Vaak gestelde vragen

Veelgestelde vragen over afgedankte voertuigen

Wat is een afgedankt voertuig?

Elk voertuig waar je vanaf wil of moet, is een afgedankt voertuig en bijgevolg een gevaarlijke afvalstof. Ook een voertuig dat je demonteert om onderdelen te hergebruiken, wordt beschouwd als een afgedankt voertuig. Dat geldt eveneens voor:

 • elk voertuig waarvan de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken, tenzij de eigenaar ze binnen de maand kan voorleggen,
 • elk voertuig waarvan het recentste keuringsbewijs meer dan twee jaar verstreken is,
 • elk voertuig dat 6 jaar of ouder is en niet over een geldig keuringsbewijs beschikt,
 • elk onherstelbaar voertuig, dat als technisch totaalverlies beschouwd wordt.

Oldtimers, collectie- en tentoonstellingswagens worden niet beschouwd als afgedankte voertuigen, op voorwaarde dat ze aan specifieke wettelijke vereisten voldoen.

Wanneer moet je een afgedankt voertuig inleveren?

Een wagen die vloeistof verliest of mogelijk andere milieuschade veroorzaakt, moet je onmiddellijk binnenbrengen. Voor andere afgedankte voertuigen gelden deze inlevertermijnen:

 • maximaal één maand als de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken,
 • maximaal twee jaar na de vervaldatum van het keuringsbewijs,
 • maximaal zes jaar na de eerste ingebruikname van een voertuig zonder keuringsbewijs,
 • onmiddellijk als het om een onherstelbaar voertuig – een zogenoemd technisch totaal verlies – gaat.

Als je bovenstaande termijnen niet respecteert, bega je een milieumisdrijf met een proces-verbaal tot gevolg.

Ben ik verplicht om een afgedankt voertuig in te leveren?

Ja. Elk afgedankt voertuig is een gevaarlijke afvalstof. Je mag een wrak dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt.

Waar kan ik een afgedankt voertuig inleveren?

Een afgedankt voertuig inleveren kan op verschillende locaties.

Bij een eindverkoper, invoerder of producent

Een garagehouder, invoerder of producent is verplicht om jouw voertuig gratis terug te nemen, als het voertuig geen bijkomende afvalstoffen bevat én compleet is. Voldoet jouw voertuig niet aan deze voorwaarden, dan mag het inzamelpunt extra verwerkingskosten aanrekenen. Dit bedrag staat in verhouding tot de kosten van het gebrek of de gebreken.

Contacteer op voorhand je garagehouder, invoerder of producent om te weten wat zijn dichtstbijzijnde punt van inontvangstname is. In ruil voor jouw inlevering krijg je een bewijs van afgifte. Het inzamelpunt zorgt ervoor dat jouw voertuig bij een van onze erkende centra terechtkomt.

Bij onze erkende centra

Je mag een afgedankt voertuig, voorzien van alle wettelijke boorddocumenten, ook rechtstreeks zelf binnenbrengen bij een van onze erkende centra. Ook in dit geval is de inlevering gratis als je voertuig aan bovenstaande voorwaarden voldoet. In een erkend centrum wordt je wagen gedepollueerd, ontmanteld en gerecycleerd. In ruil voor je inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging, dat officieel bewijst dat je je van het voertuig hebt ontdaan.

Opereren erkende centra milieuvriendelijk?

Enkel erkende centra mogen afgedankte voertuigen depollueren, ontmantelen, vernietigen en recycleren. Deze bedrijven doen alle nodige investeringen om zo duurzaam mogelijk te opereren. Ze beschikken over de meest recente technologieën en hun processen voldoen aan de hoogste milieunormen. Om hun erkenning te behouden, worden ze jaarlijks streng gecontroleerd.

Krijg ik voor een afgedankt voertuig geld terug?

Er bestaat tot op heden geen overheidssubsidie voor afgedankte voertuigen. Heel wat erkende centra geven wel een kleine vergoeding voor de marktprijs van het metaal of de herbruikbare onderdelen. Daarnaast zijn er ook de recyclagepremie en overnamepremie (zie hieronder). Ben je inwoner van een lage-emissiezone (LEZ)? Ga dan zeker bij je gemeente of stad na of je in aanmerking komt voor een slooppremie (zie hieronder).

Wat is een recyclagepremie?

De ecobon, milieupremie of recyclagepremie: in de praktijk betekenen ze allemaal hetzelfde. De recyclagepremie is een bedrag dat je van een officiële concessiehouder – dus niet de overheid – krijgt wanneer je een nieuwe wagen aanschaft en je je tegelijk van een oud voertuig ontdoet.

De officiële concessiehouder neemt jouw afgedankt voertuig over en zorgt ervoor dat het wrak bij een erkend centrum terechtkomt. Neem ook contact op met je concessiehouder om te weten wat de voorwaarden en het bedrag van een mogelijke recyclagepremie voor jou kunnen zijn.

Voor de recyclagepremie gelden deze algemene voorwaarden:

 • je bent particulier zonder btw-nummer,
 • het oude voertuig staat al minstens 6 maanden op jouw persoonlijke naam,
 • het afgedankt voertuig is volledig (lees: beschikt over een motor, uitlaat, alle banden …),
 • alle wettelijke boorddocumenten zijn aanwezig.

Wat is een overnamepremie?

De overnamepremie is breder dan de recyclagepremie. Je krijgt mogelijk een overnamepremie als je voertuig doorverkocht of geëxporteerd kan worden. Let op: dit geldt enkel als je bij de inlevering van je oude wagen ook een nieuwe wagen aanschaft.

Wat is de Brussel’Air premie?

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, komt in aanmerking voor de Brussel’Air-premie: een financiële stimulans om je wagen in te ruilen voor milieuvriendelijkere vervoermiddelen, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Lees meer op www.brusselair-premie.be.

Wat is een slooppremie?

Stad Gent verleent als enige stad in Vlaanderen een slooppremie aan de inwoners van haar lage-emissiezone (LEZ), als zij een LEZ-proof voertuig inleveren bij een erkend (sloop)centrum. Per gezin heb je recht op één slooppremie, die 750 euro voor benzinevoertuigen en 1.000 euro voor dieselwagens bedraagt. Meer info over de voorwaarden en het bekomen van een slooppremie vind je hier.

Kan ik als onderwijsinstelling wrakken ontlenen voor educatieve doeleinden?

Ja, je kan bij een erkend centrum afgedankte voertuigen ontlenen voor didactische doeleinden. Je staat wel zelf in voor het transport van het wrak en je moet het complete voertuig ook maximaal één schooljaar later zelf terugbrengen. Behandel het voertuig altijd voorzichtig in het bijzijn van leerlingen, want een afgedankt voertuig is en blijft een gevaarlijke afvalstof.

Download hier een gebruiksovereenkomst

Waar kan ik terecht voor tweedehandsonderdelen?

Febelauto biedt zelf geen tweedehandsonderdelen aan. In de meeste erkende centra worden wel onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Hier vind je een erkend centrum in je buurt.

Veelgestelde vragen over de verwerking van afvalbanden

Hoe laat ik afvalbanden ophalen en verwerken?

Als erkend centrum kan je je afvalbanden gratis laten ophalen en verwerken via onze partner Comet Tyre Recycling (CTR). Je moet alle banden (proper, droog en zonder velgen of afval) van afgedankte voertuigen immers apart opslaan en bijhouden (uitzonderingen zijn banden die geëxporteerd worden of in België verkocht worden voor hergebruik). Opgelet: je moet hiervoor zelf contact opnemen met Comet Tyre Recycling.

Mail naar eric.baneton@groupecomet.com of bel naar 0496 16 62 14 voor meer informatie.

Moet ik Comet Tyre Recycling (CTR) zelf contacteren?

Ja, neem contact op met eric.baneton@groupecomet.com of bel naar 0496 16 62 14 voor meer informatie.

Hoeveel bedraagt de Recytyre-bijdrage?

 • Voertuigen M1: 2,86 euro per band (incl. btw)
 • Voertuigen N1: 4,77 euro per band (incl. btw)

Hoe lang loopt de samenwerking tussen Febelauto en Comet Tyre Recycling (CTR)?

Het contract tussen Febelauto en Comet Tyre Recycling (CTR) voor het ophalen en verwerken van banden startte op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2024.

Mag ik nog met mijn vorige bandenverwerker samenwerken?

Neen, Comet Tyre Recycling is de exclusieve partner voor het gratis ophalen en verwerken van banden.

Krijg ik een bandencontainer ter beschikking?

Dat hangt af van je maandelijkse tonnage:

 • Tien ton banden of meer per maand: je krijgt twee containers die binnen de drie werkdagen na aanvraag worden afgehaald.
 • Tussen de vijf en tien ton banden per maand: je krijgt één container die binnen de drie werkdagen na aanvraag wordt afgehaald.
 • Tussen één en vijf ton banden per maand: afhaling enkel op aanvraag mogelijk, voor minimaal tien ton binnen de zes werkdagen na aanvraag.
 • Maximaal één ton banden per maand: afhaling enkel op aanvraag mogelijk, voor minimaal vijf ton binnen de zes werkdagen na aanvraag of twee ton binnen de 20 werkdagen na aanvraag.

Hoe geef ik hergebruik aan in het EMS-systeem van Febelauto?

Export

Laat je banden in grote hoeveelheden (in tien- tot honderdtallen) exporteren voor hergebruik in het buitenland? Of verkoop je grote hoeveelheden banden voor hergebruik op de Belgische markt? Dan moet je een bandenpartner inschakelen, die geregistreerd staat in het EMS-systeem van Febelauto.

Voor de registratie vul je eenmalig deze bandenpartnerfiche in. Deze verklaring moet zowel door de partner als jouw eigen bedrijf ondertekend zijn. Hiermee verklaren jullie je akkoord om de gangbare Recytyre-bijdrage te betalen (zie boven). Febelauto zorgt voor de definitieve registratie van de partner na ontvangst van de fiche. Nadien kan jij banden onder de naam van je bandenpartner registreren.

Verkoop

Als je banden verkoopt over de toonbank (maximaal twee sets per verkoop) voor hergebruik in België, dan registreer je dit onder ‘verkoop’. Op deze banden betaal je ook de gangbare Recytyre-bijdrage, die je mag doorrekenen aan de klant.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Geen antwoord op je vraag gevonden?