Vaak gestelde vragen

Veelgestelde vragen over afgedankte voertuigen

Wat is een afgedankt voertuig?

Elk voertuig waar je vanaf wil of moet, is een afgedankt voertuig en bijgevolg een gevaarlijke afvalstof. Ook een voertuig dat je demonteert om onderdelen te hergebruiken, wordt beschouwd als een afgedankt voertuig. Dat geldt eveneens voor:

 • elk voertuig waarvan de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken, tenzij de eigenaar ze binnen de maand kan voorleggen,
 • elk voertuig waarvan het recentste keuringsbewijs meer dan twee jaar verstreken is,
 • elk voertuig dat 6 jaar of ouder is en niet over een geldig keuringsbewijs beschikt,
 • elk onherstelbaar voertuig, dat als technisch totaalverlies beschouwd wordt.

Oldtimers, collectie- en tentoonstellingswagens worden niet beschouwd als afgedankte voertuigen, op voorwaarde dat ze aan specifieke wettelijke vereisten voldoen.

Wanneer moet je een afgedankt voertuig inleveren?

Een wagen die vloeistof verliest of mogelijk andere milieuschade veroorzaakt, moet je onmiddellijk binnenbrengen. Voor andere afgedankte voertuigen gelden deze inlevertermijnen:

 • maximaal één maand als de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken,
 • maximaal twee jaar na de vervaldatum van het keuringsbewijs,
 • maximaal zes jaar na de eerste ingebruikname van een voertuig zonder keuringsbewijs,
 • onmiddellijk als het om een onherstelbaar voertuig – een zogenoemd technisch totaal verlies – gaat.

Als je bovenstaande termijnen niet respecteert, bega je een milieumisdrijf met een proces-verbaal tot gevolg.

Ben ik verplicht om een afgedankt voertuig in te leveren?

Ja. Elk afgedankt voertuig is een gevaarlijke afvalstof. Je mag een wrak dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt.

Waar kan ik een afgedankt voertuig inleveren?

Een afgedankt voertuig inleveren kan op verschillende locaties.

Bij een eindverkoper, invoerder of producent

Een garagehouder, invoerder of producent is verplicht om jouw voertuig gratis terug te nemen, als het voertuig geen bijkomende afvalstoffen bevat én compleet is. Voldoet jouw voertuig niet aan deze voorwaarden, dan mag het inzamelpunt extra verwerkingskosten aanrekenen. Dit bedrag staat in verhouding tot de kosten van het gebrek of de gebreken.

Contacteer op voorhand je garagehouder, invoerder of producent om te weten wat zijn dichtstbijzijnde punt van inontvangstname is. In ruil voor jouw inlevering krijg je een bewijs van afgifte. Het inzamelpunt zorgt ervoor dat jouw voertuig bij een van onze erkende centra terechtkomt.

Bij onze erkende centra

Je mag een afgedankt voertuig, voorzien van alle wettelijke boorddocumenten, ook rechtstreeks zelf binnenbrengen bij een van onze erkende centra. Ook in dit geval is de inlevering gratis als je voertuig aan bovenstaande voorwaarden voldoet. In een erkend centrum wordt je wagen gedepollueerd, ontmanteld en gerecycleerd. In ruil voor je inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging, dat officieel bewijst dat je je van het voertuig hebt ontdaan.

Opereren erkende centra milieuvriendelijk?

Enkel erkende centra mogen afgedankte voertuigen depollueren, ontmantelen, vernietigen en recycleren. Deze bedrijven doen alle nodige investeringen om zo duurzaam mogelijk te opereren. Ze beschikken over de meest recente technologieën en hun processen voldoen aan de hoogste milieunormen. Om hun erkenning te behouden, worden ze jaarlijks streng gecontroleerd.

Krijg ik voor een afgedankt voertuig geld terug?

Er bestaat tot op heden geen overheidssubsidie voor afgedankte voertuigen. Heel wat erkende centra geven wel een kleine vergoeding voor de marktprijs van het metaal of de herbruikbare onderdelen. Daarnaast zijn er ook de recyclagepremie en overnamepremie (zie hieronder). Ben je inwoner van een lage-emissiezone (LEZ)? Ga dan zeker bij je gemeente of stad na of je in aanmerking komt voor een slooppremie (zie hieronder).

Wat is een recyclagepremie?

De ecobon, milieupremie of recyclagepremie: in de praktijk betekenen ze allemaal hetzelfde. De recyclagepremie is een bedrag dat je van een officiële concessiehouder – dus niet de overheid – krijgt wanneer je een nieuwe wagen aanschaft en je je tegelijk van een oud voertuig ontdoet.

De officiële concessiehouder neemt jouw afgedankt voertuig over en zorgt ervoor dat het wrak bij een erkend centrum terechtkomt. Neem ook contact op met je concessiehouder om te weten wat de voorwaarden en het bedrag van een mogelijke recyclagepremie voor jou kunnen zijn.

Voor de recyclagepremie gelden deze algemene voorwaarden:

 • je bent particulier zonder btw-nummer,
 • het oude voertuig staat al minstens 6 maanden op jouw persoonlijke naam,
 • het afgedankt voertuig is volledig (lees: beschikt over een motor, uitlaat, alle banden …),
 • alle wettelijke boorddocumenten zijn aanwezig.

Wat is een overnamepremie?

De overnamepremie is breder dan de recyclagepremie. Je krijgt mogelijk een overnamepremie als je voertuig doorverkocht of geëxporteerd kan worden. Let op: dit geldt enkel als je bij de inlevering van je oude wagen ook een nieuwe wagen aanschaft.

Wat is de Brussel’Air premie?

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, komt in aanmerking voor de Brussel’Air-premie: een financiële stimulans om je wagen in te ruilen voor milieuvriendelijkere vervoermiddelen, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Lees meer op www.brusselair-premie.be.

Wat is een slooppremie?

Stad Gent verleent als enige stad in Vlaanderen een slooppremie aan de inwoners van haar lage-emissiezone (LEZ), als zij een LEZ-proof voertuig inleveren bij een erkend (sloop)centrum. Per gezin heb je recht op één slooppremie, die 750 euro voor benzinevoertuigen en 1.000 euro voor dieselwagens bedraagt. Meer info over de voorwaarden en het bekomen van een slooppremie vind je hier.

Kan ik als onderwijsinstelling wrakken ontlenen voor educatieve doeleinden?

Ja, je kan bij een erkend centrum afgedankte voertuigen ontlenen voor didactische doeleinden. Je staat wel zelf in voor het transport van het wrak en je moet het complete voertuig ook maximaal één schooljaar later zelf terugbrengen. Behandel het voertuig altijd voorzichtig in het bijzijn van leerlingen, want een afgedankt voertuig is en blijft een gevaarlijke afvalstof.

Download hier een gebruiksovereenkomst

Waar kan ik terecht voor tweedehandsonderdelen?

Febelauto biedt zelf geen tweedehandsonderdelen aan. In de meeste erkende centra worden wel onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Hier vind je een erkend centrum in je buurt.

Veelgestelde vragen over de verwerking van afvalbanden

Hoe laat ik afvalbanden ophalen en verwerken?

Als erkend centrum kan je je afvalbanden gratis laten ophalen en verwerken via onze partner Comet Tyre Recycling (CTR). Je moet alle banden (proper, droog en zonder velgen of afval) van afgedankte voertuigen immers apart opslaan en bijhouden (uitzonderingen zijn banden die geëxporteerd worden of in België verkocht worden voor hergebruik). Opgelet: je moet hiervoor zelf contact opnemen met Comet Tyre Recycling.

Mail naar eric.baneton@groupecomet.com of bel naar 0496 16 62 14 voor meer informatie.

Moet ik Comet Tyre Recycling (CTR) zelf contacteren?

Ja, neem contact op met eric.baneton@groupecomet.com of bel naar 0496 16 62 14 voor meer informatie.

Hoeveel bedraagt de Recytyre-bijdrage?

 • Voertuigen M1: 2,86 euro per band (incl. btw)
 • Voertuigen N1: 4,77 euro per band (incl. btw)

Hoe lang loopt de samenwerking tussen Febelauto en Comet Tyre Recycling (CTR)?

Het contract tussen Febelauto en Comet Tyre Recycling (CTR) voor het ophalen en verwerken van banden startte op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2024.

Mag ik nog met mijn vorige bandenverwerker samenwerken?

Neen, Comet Tyre Recycling is de exclusieve partner voor het gratis ophalen en verwerken van banden.

Krijg ik een bandencontainer ter beschikking?

Dat hangt af van je maandelijkse tonnage:

 • Tien ton banden of meer per maand: je krijgt twee containers die binnen de drie werkdagen na aanvraag worden afgehaald.
 • Tussen de vijf en tien ton banden per maand: je krijgt één container die binnen de drie werkdagen na aanvraag wordt afgehaald.
 • Tussen één en vijf ton banden per maand: afhaling enkel op aanvraag mogelijk, voor minimaal tien ton binnen de zes werkdagen na aanvraag.
 • Maximaal één ton banden per maand: afhaling enkel op aanvraag mogelijk, voor minimaal vijf ton binnen de zes werkdagen na aanvraag of twee ton binnen de 20 werkdagen na aanvraag.

Hoe geef ik hergebruik aan in het EMS-systeem van Febelauto?

Export

Laat je banden in grote hoeveelheden (in tien- tot honderdtallen) exporteren voor hergebruik in het buitenland? Of verkoop je grote hoeveelheden banden voor hergebruik op de Belgische markt? Dan moet je een bandenpartner inschakelen, die geregistreerd staat in het EMS-systeem van Febelauto.

Voor de registratie vul je eenmalig deze bandenpartnerfiche in. Deze verklaring moet zowel door de partner als jouw eigen bedrijf ondertekend zijn. Hiermee verklaren jullie je akkoord om de gangbare Recytyre-bijdrage te betalen (zie boven). Febelauto zorgt voor de definitieve registratie van de partner na ontvangst van de fiche. Nadien kan jij banden onder de naam van je bandenpartner registreren.

Verkoop

Als je banden verkoopt over de toonbank (maximaal twee sets per verkoop) voor hergebruik in België, dan registreer je dit onder ‘verkoop’. Op deze banden betaal je ook de gangbare Recytyre-bijdrage, die je mag doorrekenen aan de klant.

Veelgestelde vragen over de milieubijdrage

Ik ben een consument en heb vragen over de milieubijdrage.

De lijst van onderstaande vragen en antwoorden is voornamelijk gericht naar onze invoerders en leden. Heeft u als consument vragen over de millieubijdrage, dan kan u best verder lezen op deze pagina.

Moet de milieuheffing alleen op nieuwe voertuigen worden betaald?

Ja, de milieuheffing dient enkel betaald te worden voor nieuwe voertuigen (first put on the market), geregistreerd vanaf 1 januari 2024. De bijdrage is van toepassing op M1-voertuigen (personenauto's) en N1-voertuigen (bestelwagens tot 3500 kg).

Weet dat deze bijdrage ook de kosten dekt voor het inzamelen van 'eerste montage' banden, 'first fill' oliën (Valorlub), knoopcellen, draagbare batterijen en lithiumtechnologie SLI-batterijen (Bebat). De bijdrage dekt ook deze batterijen in de naverkoop- en vervangmarkt. Febelauto wordt zo een 'Single Point of Contact' voor voertuigen en voertuiggerelateerde afvalstromen.

Vanaf wanneer is de milieubijdrage van toepassing?

De bijdrage is van toepassing vanaf 1 januari 2024. De klant zal voor het recycleren van zijn voertuig een milieubijdrage betalen.

De invoerder stort een milieubijdrage van 10 euro (€ 8,26 excl. BTW) door aan Febelauto. Hiermee kan Febelauto optreden als een ‘one-stop-shop’ voor een aantal bijkomende afvalstromen waarmee u als fabrikant of invoerder van voertuigen mee geconfronteerd wordt.

De bijdrage kadert in de rol van Febelauto als beheersorganisatie voor de collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor de recyclage van afgedankte voertuigen. Deze nieuwe milieubijdrage is een financiële bijdrage à rato van het aantal voertuigen dat de invoerder in België op de markt brengt en wordt berekend op basis van het aantal registraties vanaf 1 januari 2024.

U kan voor de transparantie ten aanzien van de consument deze milieubijdrage dus best vermelden op de offertes, bestelbonnen en facturen die worden opgemaakt in uw verkooppunten vanaf 1 januari 2024. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Wat moet ik juist op de bestelbon/factuur vermelden?

 • U kan de volgende disclaimer toevoegen: “milieubijdrage van het voertuig”, alsook het bedrag - incl. 21% BTW.
 • Op bestelbonnen en facturen tussen professionelen (met BTW-nummer) moet de bijdrage zichtbaar vermeld worden. Dit kan via een tekstlijn (milieubijdragen inbegrepen) of met expliciete vermelding van het bedrag van de milieubijdrage.
 • Voor verkoop aan particulieren is het niet verplicht om deze bijdrage te vermelden, maar het wordt wel aangeraden voor de transparantie. Indien de bijdrage niet vermeld wordt, moet de consument er in het verkooppunt wel via andere communicatiemiddelen over geïnformeerd worden dat de milieubijdrage in de totaalprijs vervat zit (vb. affiches, flyers, prijsbordjes in de showroom, banners of artikels op uw website en in uw nieuwsbrieven, via uw sociale media). Febelauto heeft promomateriaal aangemaakt - u kan het hier downloaden.

Is de milieubijdrage ook van toepassing op de batterijen van elektrische en hybride wagens?

Momenteel is het niet opportuun om ook het systeem van de batterijen te veranderen. Febelauto blijft hiervoor bij een ‘pay-as-you-collect’-systeem. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden voor ‘batterijen’, op individuele wijze worden aangerekend aan de betrokken producent/invoerder. Een nieuwe evaluatie van het financieel systeem van de HEV-batterijen kan plaatsvinden na de zomer van 2024.

Wordt de bijdrage door Febelauto gebruikt voor de recyclage van het voertuig zelf?

In tegenstelling tot andere milieubijdragen wordt de Febelauto-bijdrage, op enkele uitzonderingen na niet gebruikt voor de kostendekking van de uiteindelijke recyclage zelf. Een voertuig blijft waardevol ook in de afvalfase, door het grote gewicht aan metalen. De erkende centra en de recyclagesector ontvangen voor de eigenlijke recyclage dus geen geld van Febelauto. De milieubijdrage wordt daarom steeds summier berekend om de opbouw van reserves te vermijden.

De bijdrage is wel nodig:

 • om de goede werking van Febelauto te garanderen
 • om extra dienstverlening mogelijk te maken ten aanzien van onze invoerders en producenten
 • om de vergoedingen te betalen voor de inzameling van “eerste montage”-banden
 • om de vergoedingen te betalen aan Bebat en Valorlub voor respectievelijk de batterijen en first fill oliën afkomstig uit voertuigen.
 • om de heffingen te betalen die geheven worden in het kader van het interregionale samenwerkingsakkoord.

Wanneer factureert Febelauto de milieubijdrage?

Febelauto zal de milieubijdragen voor de nieuwe voertuigen die u op de markt brengt 4 maal per jaar factureren (per trimester) en dit vanaf 1 januari 2024. De eerste factuur zal u begin april ontvangen.

Wie bepaalt het bedrag van de milieubijdrage en riskeert dit in de toekomst te fluctueren?

Het bedrag van de milieubijdrage werd bepaald op basis van een uitgebreide studie in samenwerking met Deloitte en werd unaniem goedgekeurd door de invoerders en door de Raad van Bestuur van Febelauto en de 3 gewesten.

Het bedrag zal de eerstkomende 5 jaar zeker stabiel blijven. Nadien kan het aangepast worden in functie van nieuwe marktontwikkelingen en indexaanpassingen.

De bijdrage wordt echter zeer voorzichtig berekend om de opbouw van reserves te vermijden, maar wel de goede werking van Febelauto te garanderen en extra dienstverlening ten aanzien van de invoerders en producenten mogelijk te maken.

De invoerder factureert de milieubijdrage aan zijn dealers maar daarom is het voertuig nog niet ingeschreven. Hoe berekent Febelauto trimestrieel het bedrag dat de invoerder moet betalen?

De inschrijving van de voertuigen is de enige correcte basis die Febelauto heeft om het aantal voertuigen te kennen. Hierdoor kan er inderdaad een zekere tijdspanne zijn tussen de milieubijdrage die de invoerders factureren aan hun dealers, de dealers aan hun klanten en Febelauto aan de invoerders. Voor sommige modellen met een erg lange levertermijn, zou dit verschil in facturatietijd aanzienlijk kunnen oplopen.

Waar kan ik het promotiemateriaal terugvinden waarmee we de klanten kunnen informeren?

U kan hier promomateriaal downloaden.

Moeten wij onze concessiehouders zelf informeren?

Ja, de invoerders moeten hun concessies zelf op de hoogte stellen. Hieronder kan u een template terugvinden over hoe u aan hen kan communiceren over de nieuwe milieubijdrage.

Template communicatie concessies

Veelgestelde vragen over onderdelen

Kan ik bij Febelauto onderdelen kopen?

Neen, Febelauto is een beheersorganisatie die de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen uit geëlektrificeerde wagens organiseert. Zelf demonteert of verkoopt Febelauto geen auto's of onderdelen. Febelauto werkt wel samen met erkende recyclagecentra en demontagebedrijven. U kan hier de lijst van erkende centra terugvinden. Gelieve hen te contacteren indien u op zoek bent naar onderdelen.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Geen antwoord op je vraag gevonden?