Recyclage van katalysatoren

Katalysatoren zorgen voor de reiniging van uitlaatgassen, die onder andere uit schadelijke koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxiden bestaan. De gassen gaan door een keramisch blok met kanaaltjes die langsbinnen bekleed zijn met platinum en palladium. Deze edelmetalen oxideren giftige koolstofmonoxide tot koolstofdioxide en reduceren stikstofoxiden tot distikstof en water.

Verwerking

Katalysatoren worden door onze erkende centra zorgvuldig gedemonteerd, waarna ze opgehaald worden door erkende recyclage-operatoren. Zij zorgen ervoor dat het kostbare platinum en palladium teruggewonnen worden.

Nieuwe bestemming

Met de materialen van gedemonteerde katalysatoren kan je nieuwe katalysatoren maken voor wagens die vandaag voldoen aan de hoogste emissienormen.

Leuk om te weten

Niet enkel in katalysatoren zijn waardevolle metalen te vinden. In de printplaten van 20 afgedankte voertuigen zit genoeg goud om een trouwring te smeden!

Heb je nog vragen over het recyclageproces?