Inzameling en recylage van batterijen uit HE-voertuigen

Elektrische, hybride en plug-inhybridevoertuigen (HE-voertuigen) zijn uitgerust met industriële batterijen, vaak van lithium-ion. De inzameling en verwerking ervan gebeurt volgens strikte procedures.

Geen batterijen om zonder handschoenen aan te pakken

De industriële batterijen in HE-voertuigen hebben een complexe chemische samenstelling en staan onder een hoge elektrische spanning. Bovendien zijn ze groot en erg zwaar. De inzameling en verwerking ervan vergt dan ook specifieke procedures, zowel voor de producten zelf als voor de professionele gebruikers ervan in de distributie-, automobiele en recyclingsectoren.

Dit filmpje illustreert waarom zo voorzichtig omgesprongen wordt met industriële batterijen:

Recyclage van industriële batterijen

De batterijen uit HE-voertuigen worden eerst van kunststoffen en metalen ontdaan. Daarna wordt nagegaan of de batterijmodules nog in aanmerking komen voor hergebruik. Accu’s die niet meer geschikt zijn als autobatterij kunnen bijvoorbeeld nog prima dienstdoen als opslagmiddel voor energie afkomstig van duurzame bronnen zoals windmolens of zonnepanelen.

Vragen over de inzameling en recyclage van industriële batterijen?