Recyclage van brandstof

Voertuigen rijden nog hoofdzakelijk op benzine of diesel, maar ook Liquified Petroleum Gas – ook LPG of ‘autogas’ genoemd – is gekend. Hoe recycleren we die brandstoffen vandaag?

Verwerking

Alle brandstoffen uit een voertuig verwijderen, is een complexe taak voor onze erkende centra. Brandstoftanks zijn immers vaak uitgerust met verschillende tussenschotten om stabiliteit in de tank te garanderen. Daarnaast moeten ook alle leidingen van het voertuig zorgvuldig geleegd worden.

Nieuwe bestemming

Als de kwaliteit van diesel of benzine voldoende is, kunnen ze als alternatieve brandstof voor grote industriële ketels worden gebruikt. Brandstoffen van mindere kwaliteit worden dan weer gebruikt in de cementovens van gespecialiseerde verwerkers.

Heb je nog vragen over het recyclageproces?