Onze missie & visie

Afgedankte voertuigen

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen stimuleren en coördineren wij de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken. We verzamelen hierover alle relevante gegevens en rapporteren deze aan onze leden en de overheden. Hierbij waken we over de milieuvriendelijke verwerking van wrakken door de erkende centra en shredderinstallaties.

Om een efficiënte samenwerking te garanderen, organiseren we ook regelmatig overleg met belangengroepen en de drie gewestelijke overheden. Onze missie houdt ook in dat we informatie verschaffen aan al onze stakeholders:

Industriële batterijen

Sinds 2015 is Febelauto door de invoerders ook aangesteld als beheersorganisme voor industriële batterijen: batterijen uit elektrische, hybride en plug-inhybridevoertuigen (HE-voertuigen).

Dit houdt in dat we telkens eerst uitzoeken hoe we deze batterijen een tweede leven kunnen geven. Zo kunnen ze onder meer dienen voor de stationaire opslag van energie: een oplossing die de circulaire economie bevordert. Blijkt zo’n second life-oplossing niet mogelijk, dan zien we erop toe dat gespecialiseerde centra de kostbare en zeldzame materialen uit deze batterijen maximaal én veilig recycleren.