Een afgedankt voertuig inleveren als professionele laatste houder

Als professionele laatste houder ben je verplicht om afgedankte voertuigen binnen een bepaalde termijn bij een erkend centrum in te leveren. Enkel die laatste kan een certificaat van vernietiging uitreiken. Om een autowrak tóch zelf op te slaan of te vernietigen, moet je over respectievelijk een milieuvergunning en erkenning beschikken.

Waarom verplicht?

Elke afgedankte wagen is een gevaarlijke afvalstof. Je mag die dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt.

Waar kan je terecht?

Afgedankte voertuigen moet je inleveren bij een erkend centrum: in België zijn er meer dan 120 van (hier vind je een overzicht). Na inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging, dat je goed moet bijhouden. Dit certificaat bewijst immers dat het voertuig reglementair is vernietigd.

Wanneer mag je afgedankte voertuigen zelf opslaan?

Om wrakken te stockeren, heb je een milieuvergunning nodig. Meer info over de aanvraagprocedure vind je bij de gemeentelijke milieudienst of gewestelijke milieuadministratie. Voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn dat respectievelijk de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Leefmilieu Brussel en het Département du Sol et des Déchets (DSD).

Hoe moet je afgedankte voertuigen stockeren?

  • Voertuigwrakken moet je op een vloeistofdichte vloer stockeren: vloeren die voorzien zijn van een afwateringssysteem met koolwaterstofafscheider en slibvangput.
  • Leeg en reinig de koolwaterstofafscheider en slibvangput regelmatig. Inspecteer beide systemen om de drie maanden en hou de gegevens bij in een logboek.
  • Creëer een afvalstoffenregister waarin je alle aangevoerde, verwerkte, afgevoerde en geweigerde afvalstoffen bijhoudt. Noteer ook de chassisnummers van de voertuigwrakken.
  • Gedepollueerde wrakken mag je stapelen als de milieuvergunning dat toelaat, maar nooit hoger dan 3 meter.

Mag je afgedankte voertuigen verwerken?

Het is ten strengste verboden om afgedankte voertuigen zelf te vernietigen als ze nog niet gedepollueerd zijn door een erkend centrum. Als je afgedankte voertuigen wil behandelen, moet je daarvoor erkend zijn.

De enige uitzondering is een garagewerkplaats: die mag voertuigen wel demonteren als de onderdelen gebruikt worden voor herstellingen in de eigen werkplaats en als dat gebruik ook vermeld wordt op de facturen van herstelling. Het aantal gedemonteerde afgedankte voertuigen moet je bijhouden in je garageregister en is jaarlijks beperkt tot 15.

Wat met ophalen, vervoeren en exporteren?

  • Voor het ophalen en vervoeren van afgedankte voertuigen bij derden moet je over respectievelijk een erkenning en registratie van je gewestelijke milieuadministratie beschikken.
  • Voor elke vorm van afvalstoffentransport is een identificatieformulier verplicht.
  • De export van wrakken valt onder de Verordening (EEG) nr. 259/93 en is enkel toegelaten onder strike voorwaarden. Meer info over de procedure vind je bij OVAM, BIM of OWD.

Een afgedankt voertuig inleveren?

Vragen of meer info gewenst?

Andere veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht voor tweedehandsonderdelen?

Febelauto biedt zelf geen tweedehandsonderdelen aan. In de meeste erkende centra worden wel onderdelen gedemonteerd voor hergebruik. Hier vind je een erkend centrum in je buurt.

Ben ik verplicht om een afgedankt voertuig in te leveren?

Ja. Elk afgedankt voertuig is een gevaarlijke afvalstof. Je mag een wrak dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt.