Hoe ondersteunt Febelauto recyclage-operatoren?

Onze erkende centra mogen hernieuwbare materialen en afvalstoffen enkel afleveren aan geregistreerde recyclage-operatoren. Daarom moet je je als vergunde overbrenger, verwerker of andere recyclage-operator registreren in de databank van Febelauto.

Registratie is verplicht omdat wij met onze databank kunnen aantonen hoe ingezamelde materialen en afvalstoffen verwerkt worden. Op basis daarvan berekenen wij de recyclagepercentages, die we rapporteren aan onze leden en overheden.

Registreer je als recyclage-operator

Download de fiche

Vragen, meer info nodig of advies gewenst?