Een milieubijdrage van €10 voor een duurzame toekomst

Vanaf 1 januari 2024 betaal je bij aankoop van een nieuw voertuig een milieubijdrage om de toekomstige recyclage van je voertuig te garanderen.


Milieubijdrage nieuw

De meeste Belgen sorteren netjes hun huishoudelijk afval met het oog op recyclage, maar wist je dat ook afgedankte auto’s gerecycleerd dienen te worden? Daar staan velen niet bij stil. Nochtans kunnen de onderdelen en materialen uit afgedankte voertuigen perfect hergebruikt en gerecycleerd worden. Dit is belangrijk, want grondstoffen raken stilaan uitgeput.

In België wordt de recyclage van afgedankte voertuigen en batterijen van elektrische en hybride wagens al sinds 1999 beheerd door Febelauto. Deze beheersorganisatie organiseert de recyclageverplichting op een collectieve manier en dus in naam van al haar aangesloten producenten en invoerders van voertuigen.

Wist je dat auto’s in België nu al voor 97,6% gerecycleerd worden?

Dat is mede dankzij Febelauto, die zich dagdagelijks inzet voor het stimuleren en coördineren van de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen en HEV-batterijen. De erkende centra en shredderinstallaties depollueren en demonteren afgedankte voertuigen en recycleren allerlei materialen op een milieuvriendelijke en efficiënte manier. 21% van de voertuigonderdelen worden hergebruikt en krijgen zo een 2de leven, de rest – op 2,4% na – wordt vakkundig gerecycleerd tot op grondstoffenniveau. Met een Belgisch recyclagepercentage van 97,6% behoren we zo tot de topspelers in Europa en dragen we actief bij aan de circulaire economie.

Een toenemende complexiteit

Om de correcte werking van Febelauto in de toekomst te kunnen blijven garanderen, werden de nodige afspraken gemaakt met de invoerders en producenten. Want de voertuigenmarkt is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Denk aan de opmars van elektrische voertuigen, de steeds complexere technologieën, de experimenten met waterstof,... Al deze vernieuwingen zijn zeker een positieve evolutie op het vlak van veiligheid en duurzaamheid, maar brengen ook nieuwe recyclage-uitdagingen met zich mee. Daarom werd besloten om vanaf 1 januari 2024 een milieubijdrage in te voeren op elke nieuwe verkochte wagen.

En wie betaalt die milieubijdrage?

Alle Febelauto-leden (althans de invoerders en producenten van voertuigen) betalen vanaf 1 januari 2024 per voertuig dat ze op de markt brengen een milieubijdrage van €10 aan Febelauto. Dat ga je dan ook zien op de factuur van jouw nieuwe wagen - al is die vermelding wettelijk niet verplicht ten aanzien van particulieren. Indien er geen expliciet bedrag opgenomen wordt op je factuur, zit de milieubijdrage automatisch inbegrepen in de aankoopsom. Jouw verkooppunt dient jou daarover dan wel te informeren.

Deze nieuwe milieubijdrage is van toepassing op elke ingeschreven personenauto of lichte bestelwagen.

En wat doet Febelauto met die €10?

Wel, heel wat! Als consument of professionele laatste houder kan je je afgedankte voertuig immers gratis binnenbrengen bij een verkooppunt of een erkend recyclagecentrum. In naam van de invoerders en -producenten van voertuigen organiseert Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van alle op de Belgische markt gebrachte voertuigen.

Febelauto informeert alle consumenten over de wettelijke verplichting om een afgedankt voertuig binnen te brengen bij een door de overheid erkend centrum. Ook sensibiliseert Febelauto de consument via allerlei informatiecampagnes om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk afgedankte voertuigen ingeleverd worden, want een voertuigwrak is gevaarlijk afval en mag je niet stockeren zonder de nodige vergunning.

Daarnaast voorziet Febelauto ook budget voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot technieken voor het milieuvriendelijk recycleren van voertuigen en batterijen van elektrische en hybride wagens. Ze informeert en sensibiliseert bedrijven, overheden, erkende centra, recyclageoperatoren en andere stakeholders om de Europese en Gewestelijke recyclagedoelstellingen te halen.

Tenslotte worden sommige onderdelen van het recyclageproces betaald met een klein deel van de nieuwe milieubijdrage, zoals de vergoedingen voor de inzameling van de ‘eerste montage’-banden en de vergoedingen aan Bebat en Valorlub voor respectievelijk de “kleine batterijtjes” en startbatterijen, alsook oliën afkomstig uit voertuigen.

Kortom, de missie en ambitie van Febelauto is het organiseren van een duurzame verwerking van afgedankte voertuigen en hun batterijen en het verzekeren van hun recyclage op een duurzame en efficiënte manier.

Download de flyer over de milieubijdrage

Als laatste eigenaar van een afgedankt voertuig dient u contact op te nemen met een erkend centrum om de milieuvriendelijke verwerking van het voertuig te garanderen. U kan ook steeds de website van uw voertuigproducent consulteren om meer te weten te komen over hun recyclage aanbevelingen.

> Meer informatie over de verplichting om afgedankte voertuigen binnen te brengen

> Vind hier de lijst van erkende centra voor het binnenbrengen van je voertuig

> Ik ben invoerder of leasingmaatschappij en heb vragen over de nieuwe milieubijdrage

> Wat doet Febelauto?