Regionale wetgeving

De drie Belgische gewesten leggen in hun beleid eigen accenten op het vlak van de verwerking van afgedankte voertuigen. Een overzicht.

Vlaamse Gewest

Het Vlaamse duurzaam materialenbeheer werd vastgelegd in het zogeheten Materialendecreet. Het VLAREMA, het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen, vertaalt dit naar de praktijk. Hier vind je de relevante hoofdstukken voor de aanvaarding en de verwerking van afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen en accu's terug:

Waalse Gewest

Wetgeving rond terugnameplicht

In het besluit van 23 september 2010 (artikel 79 tot 88) van de Waalse regering vind je de algemene bepalingen rond de terugnameplicht, de specifieke voorwaarden voor de terugname van afgedankte voertuigen en de algemene recyclagedoelstellingen terug.

Sectorale voorwaarden voor verwerkingsinstallaties

In het besluit van 27 februari 2003 van de Waalse regering vind je de sectorale voorwaarden voor:

  • installaties die afgedankte voertuigen inzamelen,
  • de sortering van recycleerbare metaalhoudende afvalstoffen,
  • de sortering of terugwinning van onderdelen uit afgedankte voertuigen,
  • de demontage- en depollutiecentra voor afgedankte voertuigen,
  • de centra voor de vernietiging van afgedankte voertuigen,
  • de verwerking van ferro- en non-ferrometalen.

Export van tweedehandsonderdelen

Er zijn verschillende criteria om te bepalen of gedemonteerde onderdelen uit afgedankte voertuigen afval zijn of niet. Als sommige onderdelen deel uitmaken van een lading afvalstoffen, dan wordt de volledige lading bijvoorbeeld als ‘afval’ beschouwd. De veiligste optie is dan ook om elk geval afzonderlijk aan de wetgeving af te toetsen.

Raadpleeg hier de richtlijnen rond de export van tweedehandsonderdelen.

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In het besluit van 1 december 2016 van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vind je alle wettelijke bepalingen rond de terugnameplicht, het transport, de stockage, de exploitatie en andere procedures terug.

Vragen of meer info gewenst?