Een afgedankt voertuig inleveren als particulier

Je hebt een voertuig waar je vanaf wil? Ook als particulier of niet-professionele laatste houder ben je verplicht om de strikte wetgeving te volgen. Zo moet je je voertuig binnen een vaste termijn inleveren in een verkooppunt of erkend centrum. Erkende centra zijn de enige instanties die een wrak mogen verwerken en recycleren. Lees meer over het waar, wanneer en hoe.

Waarom verplicht?

Elk voertuig waar je vrijwillig of noodgedwongen vanaf wil of moet, is een afgedankt voertuig en bijgevolg gevaarlijke afvalstof. Je mag een wrak dus nooit zelf stockeren, tenzij je daarvoor een vergunning hebt. Voertuigen die je wil demonteren om bepaalde onderdelen te hergebruiken, worden ook beschouwd als afgedankte voertuigen.

Waar kan je terecht?

Afgedankte voertuigen moet je inleveren bij een erkend centrum: in België zijn er meer dan 120 van (hier vind je een overzicht). Na inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging dat je goed moet bewaren. Dit certificaat bewijst immers dat je voertuig reglementair is vernietigd.

Als particulier of niet-professionele houder mag je je wagen echter ook inleveren bij een verkooppunt, dat er op zijn beurt voor zorgt dat jouw wagen in een erkend centrum terechtkomt. Het verkooppunt geeft jou dan een bewijs van afgifte en neemt zelf het certificaat van vernietiging in ontvangst.

Zodra je voertuig verwerkt is, wordt zijn chassisnummer uitgeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wanneer moet je een afgedankt voertuig binnenbrengen?

Een wagen die vloeistof verliest of mogelijk andere milieuschade veroorzaakt, moet je onmiddellijk binnenbrengen. Voor andere afgedankte voertuigen gelden deze inlevertermijnen:

  • maximaal één maand als de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken,
  • maximaal twee jaar na de vervaldatum van het keuringsbewijs,
  • maximaal zes jaar na de eerste ingebruikname van een voertuig zonder keuringsbewijs,
  • onmiddellijk als het om een onherstelbaar voertuig, een technisch totaal verlies, gaat.

Oldtimers, collectie- en tentoonstellingswagens worden niet beschouwd als afgedankte voertuigen, op voorwaarde dat ze aan specifieke wettelijke vereisten voldoen.

Opgelet!

Als je bovenstaande termijnen niet respecteert, bega je een milieumisdrijf met een proces-verbaal tot gevolg.

Welke voertuigen vallen onder deze regelgeving?

Voertuigen in de categorie M1

Motorvoertuigen bestemd voor personenvervoer, met minstens 4 wielen en maximaal 8 passagiersplaatsen. Ook voertuigen op 3 wielen met een maximumgewicht van meer dan 1 ton behoren tot deze categorie.

Voertuigen in de categorie N1

Motorvoertuigen bestemd voor goederenverkeer, met minstens 4 wielen en een maximumgewicht van 3,5 ton. Ook voertuigen op 3 wielen met een maximumgewicht van meer dan 1 ton behoren tot deze categorie.

Driewielige motorvoertuigen

Alle motorvoertuigen met 3 wielen die deelnemen aan het wegverkeer en een maximumsnelheid hebben van meer dan 45 km per uur. Driewielers vallen hierbuiten.

Vragen of meer info gewenst?

Andere veelgestelde vragen

Krijg ik voor een afgedankt voertuig geld terug?

Er bestaat tot op heden geen overheidssubsidie voor afgedankte voertuigen. Heel wat erkende centra geven wel een kleine vergoeding voor de marktprijs van het metaal of de herbruikbare onderdelen. Daarnaast zijn er ook de recyclagepremie en overnamepremie (zie hieronder). Ben je inwoner van een lage-emissiezone (LEZ)? Ga dan zeker bij je gemeente of stad na of je in aanmerking komt voor een slooppremie (zie hieronder).

Waar kan ik een afgedankt voertuig inleveren?

Een afgedankt voertuig inleveren kan op verschillende locaties.

Bij een eindverkoper, invoerder of producent

Een garagehouder, invoerder of producent is verplicht om jouw voertuig gratis terug te nemen, als het voertuig geen bijkomende afvalstoffen bevat én compleet is. Voldoet jouw voertuig niet aan deze voorwaarden, dan mag het inzamelpunt extra verwerkingskosten aanrekenen. Dit bedrag staat in verhouding tot de kosten van het gebrek of de gebreken.

Contacteer op voorhand je garagehouder, invoerder of producent om te weten wat zijn dichtstbijzijnde punt van inontvangstname is. In ruil voor jouw inlevering krijg je een bewijs van afgifte. Het inzamelpunt zorgt ervoor dat jouw voertuig bij een van onze erkende centra terechtkomt.

Bij onze erkende centra

Je mag een afgedankt voertuig, voorzien van alle wettelijke boorddocumenten, ook rechtstreeks zelf binnenbrengen bij een van onze erkende centra. Ook in dit geval is de inlevering gratis als je voertuig aan bovenstaande voorwaarden voldoet. In een erkend centrum wordt je wagen gedepollueerd, ontmanteld en gerecycleerd. In ruil voor je inlevering ontvang je een certificaat van vernietiging, dat officieel bewijst dat je je van het voertuig hebt ontdaan.