Uitvoer naar niet OESO-landen

De in- en uitvoer van afvalstoffen is internationaal geregeld door het Verdrag van Bazel. De specifieke afspraken voor Europa zijn te vinden in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Belangrijk is dat je in- en uitvoer van afvalstoffen (waaronder ook niet-gedepollueerde afgedankte voertuigen), zowel binnen als buiten de EU, telkens meldt aan de bevoegde milieuadministratie.

Download de infobrochure

Raadpleeg hier de richtlijnen rond de uitvoer van goederen en afvalstoffen naar niet-OESO-landen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Vragen of meer info gewenst?