Europese richtlijn 2000/53/EC

De Europese richtlijn 2000/53/EG is er om de impact van afgedankte voertuigen op het leefmilieu tot een minimum te beperken. Door de richtlijn aan alle landen van de Europese Unie op te leggen, worden een vlotte werking van de interne markt verzekerd en concurrentiebeperkingen vermeden.

3 basisprincipes van de richtlijn

  • Preventie
    Het ontstaan van afvalstoffen moet tot een minimum beperkt en vooral vermeden worden. Daarom legt onze federale regering binnen deze richtlijn normen rond recyclage en energievalorisatie op. Zo mag een auto bijvoorbeeld geen zware metalen bevatten. Constructeurs en toeleveranciers moeten onderdelen en materialen – die zich tot hergebruik en nuttige toepassing lenen – met een gestandaardiseerde code aanduiden.
  • Verantwoordelijkheid
    Ook hier luidt het credo: hoe meer je vervuilt, hoe meer je betaalt. In die context moet elke producent of invoerder bijvoorbeeld de kosteloze terugnameplicht van afgedankte voertuigen nakomen.
  • Duurzaamheid: een duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen is een must om onze grondstoffen en materialen terug te winnen en zo efficiënt mogelijk opnieuw in te zetten.

Meer weten over de specifieke maatregelen?

Raadpleeg hier de volledige Europese richtlijn 2000/53/EG

Vragen of meer info gewenst?