Vanaf wanneer is de milieubijdrage van toepassing?

De bijdrage is van toepassing vanaf 1 januari 2024. De klant zal voor het recycleren van zijn voertuig een milieubijdrage betalen.

De invoerder stort een milieubijdrage van 10 euro (€ 8,26 excl. BTW) door aan Febelauto. Hiermee kan Febelauto optreden als een ‘one-stop-shop’ voor een aantal bijkomende afvalstromen waarmee u als fabrikant of invoerder van voertuigen mee geconfronteerd wordt.

De bijdrage kadert in de rol van Febelauto als beheersorganisatie voor de collectieve uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor de recyclage van afgedankte voertuigen. Deze nieuwe milieubijdrage is een financiële bijdrage à rato van het aantal voertuigen dat de invoerder in België op de markt brengt en wordt berekend op basis van het aantal registraties vanaf 1 januari 2024.

U kan voor de transparantie ten aanzien van de consument deze milieubijdrage dus best vermelden op de offertes, bestelbonnen en facturen die worden opgemaakt in uw verkooppunten vanaf 1 januari 2024. Meer informatie kan u hier terugvinden.