Febelauto's reactie op de nieuwe Europese regelgeving voor afgedankte voertuigen

Febelauto's reactie op de nieuwe Europese regelgeving voor afgedankte voertuigen

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel van regelgeving opgesteld voor afgedankte voertuigen met het oog op het bannen van gevaarlijke stoffen uit nieuwe auto’s en om ervoor te zorgen dat de meeste onderdelen en -materialen van afgedankte auto’s worden hergebruikt of gerecycled.

Febelauto omarmt dit nieuwe voorstel met enthousiasme en erkent het potentieel ervan om de inzameling, verwerking en recycling van afgedankte voertuigen in heel Europa te verbeteren. Het voorstel sluit ook naadloos aan bij onze lopende iniatieven zoals het Ready2Reuse/Circulair Repair -project en onze samenwerking met Watt4Ever om HEV-batterijen uit voertuigen een tweede leven te geven. Toch heeft Febelauto een aantal genuanceerde suggesties en waarschuwingen geformuleerd ten behoeve van de Belgische recyclage-sector én de EU-doelstelingen:

Informatieplicht OEM’s:

Febelauto raadt aan om de producenteninformatie met betrekking tot het verwijderen van voertuigonderdelen niet alleen ter beschikking zou moeten staan van recyclage-operatoren, maar ook van reddings- en noodhulpdiensten. Zo zouden deze laatsten gratis toegang moeten krijgen tot het IDIS-platform en zouden OEM’s gestandardiseerde noodhulpfiches per model moeten opmaken.

Coherentie in de regelgeving:

Febelauto pleit voor de gelijktijdige invoering (zelfde startdatum) van zowel het batterijpaspoort als het circulaire voertuigpaspoort.

Publicatie van de resulaten:

De publicatie van de recyclageresultaten zou niet alleen een verplichting moeten zijn voor de beheersorganismen, maar ook voor individuele operatoren die niet aangesloten zijn bij een beheerorganisatie of ander collectieve systeem.

Flexibiliteit qua vergoedingen:

De aanpassing van de vergoeding voor de beheerorganisatie voor de recyclage van voertuigen moet bepaald kunnen worden in samenspraak tussen de producenten en de beheersorganisaties in functie van marktcontext, wettelijke verplichtingen, voertuigklasse of -model en diverse boekhoudkundige, administratieve en informatica-gerelateerde vereisten.

Tijdige verwerking van wrakken:

ELV-voertuigen dienen bij voorkeur binnen de 3 maand en niet binnen het jaar binnengebracht te worden in een erkend centrum.

Geen ongecontroleerde demontage:

  • Onderdelen en componenten van afgedankte voertuigen mogen enkel door erkende centra gedemonteerd, hersteld, verhandeld of verwijderd worden. Enkel zij zouden verantwoordelijk moeten zijn voor de labeling en garantiebepaling.
  • De batterij in een elektrische of hybride ELV-auto mag zeker niet ontbreken bij inlevering in een erkend centrum omwille van veiligheidsreden en ter bevordering van een vlotte tracering van de afgedankte batterijen. ELV’s zonder hun batterij zouden niet gratis aanvaard mogen worden voor recyclage.

Shredderen van voertuigen met bepaalde onderdelen:

  • Erkennen dat het omwille van efficiëntie, praktische en economische redenen onpraktisch is om autowrakken, onderdelen, verpakkingsmaterialen en elektronische onderdelen altijd afzonderlijk te vermalen. Autoruiten kunnen best niet gedemonteerd en gerecycled worden omwille van een overaanbod aan gerecycled glas op de markt, te hoge demontagekosten en een te hoge CO2-uitstoot voor transport in verhouding tot de recyclagewinst. Glas gaat beter mee in de shredder, waar het nadien een nuttige toepassing vindt als recyclaat in een inerte fractie.

Gerichte controle:

  • Inspecties dienen voornamelijk te gebeuren bij illegale recyclage-operatoren, gezien de erkende centra al regelmatig onderworpen worden aan controles.
  • Enkel de Technische controle zou verantwoordelijk moeten zijn in het bepalen of een oorspronkelijk afgedankt voertuig nog rijwaardig is na reparatie.

Verfijning van definities:

  • Febelauto sleutelde aan enkele begrippen in de wettekst, want in België kunnen een “vergunde verwerkingsinstallatie” en een “afvalbeheerder” één en dezelfde entiteit zijn.
  • Bij overstromingen dient een voertuig als een technisch verlies aanzien te worden van zodra het water het niveau van de zetels heeft bereikt.

Depollutie regels en rapportage:

  • De verschillende voertuigoliën (motor-, transmissie-, versnellingsbak- en hydraulische olie) zouden samen gestockeerd mogen worden.
  • De opmaak van de balansen van de gedepollueerde materialen en de rapportering daarvan kan best jaarlijks plaatsvinden om administratieve rompslomp te vermijden.

Vraaggestuurde demontage:

Onderdelen en componenten dienen enkel gedemonteerd te worden als de vraag voor hergebruik aanwezig is, anders gaan we onnodige stapels aan onderdelen creëren in de EU. Dit is zeker van toepassing voor merken van voertuigen die niet meer verhandeld worden (vb. Saab) of wettelijk niet meer mogen rijden (LEZ-beperkingen). Anderzijds kunnen bepaalde recyclage- en shreddertechnologieën voor voertuigonderdelen efficiënter zijn dan de demontage voor hergebruik. Dit dient verder individueel per onderdeel en per recyclage-opties uitgewerkt te worden.

De volledige officiële reactie die Febelauto heeft ingediend op het ‘Proposal for a Regulation on circularity requirements for vehicle design and on management of end-of-life vehicles’ kan u hieronder terugvinden (Engels).

Opmerkingen Febelauto op EU Proposal