Normen

Om als centrum voor de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen of batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HE-voertuigen) erkend te worden, moet je aan bepaalde normen voldoen. Deze normen, opgesteld in samenwerking met de gewestelijke overheden, werden door Febelauto en de auditoren gebundeld in twee documenten.

De normen voor erkende centra

De normen gelden voor centra die afgedankte voertuigen willen inzamelen, verwerken en recycleren. In onderstaand document lees je meer over de voorwaarden rond:

 • de erkenningsprocedure
 • de inontvangstname en opslag
 • depollutie en demontage- en vernietigingsinstallaties
 • verwerkingsmethodes
 • het EMS 3.0-systeem van Febelauto
 • administratie
 • opleidingen
 • transport
Download de Febelauto-normen voor erkende centra

Meer weten?

Lees hier meer over hoe je een erkend centrum wordt.


De normen voor erkende centra+

Deze normen gelden voor centra die batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HE-voertuigen) willen inzamelen, verwerken en recycleren. In onderstaand document lees je meer over:

 • het toepassingsgebied van de normen
 • de algemene verplichtingen
 • de administratieve verplichtingen
 • de operationele verplichtingen
 • de opleidingsvereisten
 • dringende interventies
Download de Febelauto-normen voor erkende centra+

Hier kan je ook de Engelstalige versie van de Febelauto-normen voor erkende centra+ raadplegen.

Meer weten?

Lees hier meer over hoe je een erkend centrum+ wordt.

Vragen of meer info gewenst?