Wordt de bijdrage door Febelauto gebruikt voor de recyclage van het voertuig zelf?

In tegenstelling tot andere milieubijdragen wordt de Febelauto-bijdrage, op enkele uitzonderingen na niet gebruikt voor de kostendekking van de uiteindelijke recyclage zelf. Een voertuig blijft waardevol ook in de afvalfase, door het grote gewicht aan metalen. De erkende centra en de recyclagesector ontvangen voor de eigenlijke recyclage dus geen geld van Febelauto. De milieubijdrage wordt daarom steeds summier berekend om de opbouw van reserves te vermijden.

De bijdrage is wel nodig:

  • om de goede werking van Febelauto te garanderen
  • om extra dienstverlening mogelijk te maken ten aanzien van onze invoerders en producenten
  • om de vergoedingen te betalen voor de inzameling van “eerste montage”-banden
  • om de vergoedingen te betalen aan Bebat en Valorlub voor respectievelijk de batterijen en oliën afkomstig uit voertuigen.
  • om de heffingen te betalen die geheven worden in het kader van het interregionale samenwerkingsakkoord.