Wie bepaalt het bedrag van de milieubijdrage en riskeert dit in de toekomst te fluctueren?

Het bedrag van de milieubijdrage werd bepaald op basis van een uitgebreide studie in samenwerking met Deloitte en werd unaniem goedgekeurd door de invoerders en door de Raad van Bestuur van Febelauto en de 3 gewesten.

Het bedrag zal de eerstkomende 5 jaar zeker stabiel blijven. Nadien kan het aangepast worden in functie van nieuwe marktontwikkelingen en indexaanpassingen.

De bijdrage wordt echter zeer voorzichtig berekend om de opbouw van reserves te vermijden, maar wel de goede werking van Febelauto te garanderen en extra dienstverlening ten aanzien van de invoerders en producenten mogelijk te maken.