Wat is een afgedankt voertuig?

Elk voertuig waar je vanaf wil of moet, is een afgedankt voertuig en bijgevolg een gevaarlijke afvalstof. Ook een voertuig dat je demonteert om onderdelen te hergebruiken, wordt beschouwd als een afgedankt voertuig. Dat geldt eveneens voor:

  • elk voertuig waarvan de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken, tenzij de eigenaar ze binnen de maand kan voorleggen,
  • elk voertuig waarvan het recentste keuringsbewijs meer dan twee jaar verstreken is,
  • elk voertuig dat 6 jaar of ouder is en niet over een geldig keuringsbewijs beschikt,
  • elk onherstelbaar voertuig, dat als technisch totaalverlies beschouwd wordt.

Oldtimers, collectie- en tentoonstellingswagens worden niet beschouwd als afgedankte voertuigen, op voorwaarde dat ze aan specifieke wettelijke vereisten voldoen.