Wanneer moet je een afgedankt voertuig inleveren?

Een wagen die vloeistof verliest of mogelijk andere milieuschade veroorzaakt, moet je onmiddellijk binnenbrengen. Voor andere afgedankte voertuigen gelden deze inlevertermijnen:

  • maximaal één maand als de verplichte boorddocumenten (inschrijvings- en keuringsbewijs) ontbreken,
  • maximaal twee jaar na de vervaldatum van het keuringsbewijs,
  • maximaal zes jaar na de eerste ingebruikname van een voertuig zonder keuringsbewijs,
  • onmiddellijk als het om een onherstelbaar voertuig – een zogenoemd technisch totaal verlies – gaat.

Als je bovenstaande termijnen niet respecteert, bega je een milieumisdrijf met een proces-verbaal tot gevolg.