De invoerder factureert de milieubijdrage aan zijn dealers maar daarom is het voertuig nog niet ingeschreven. Hoe berekent Febelauto trimestrieel het bedrag dat de invoerder moet betalen?

De inschrijving van de voertuigen is de enige correcte basis die Febelauto heeft om het aantal voertuigen te kennen. Hierdoor kan er inderdaad een zekere tijdspanne zijn tussen de milieubijdrage die de invoerders factureren aan hun dealers, de dealers aan hun klanten en Febelauto aan de invoerders. Voor sommige modellen met een erg lange levertermijn, zou dit verschil in facturatietijd aanzienlijk kunnen oplopen.