Are airbags recyclable ?

Are airbags recyclable ?

Een Nederlandse ondernemer heeft een oplossing bedacht voor airbags. Hij creëerde het bedrijf GENIUS in 2003 voor de ontmanteling, de demontage en de recycling van airbags.

Airbags in end-of-life voertuigen komen niet bij GENIUS terecht maar bij ARN-bedrijven, bedrijven die vergelijkbaar zijn met de Belgische erkende centra, en worden daar geneutraliseerd.

Het bedrijf GENIUS demonteert en recycleert losse airbagunits, wat gebruikte, beschadigde units zijn met een storing of systemen die na een recall worden vervangen.

Deze afgekeurde units worden door GENIUS op een verantwoorde manier geneutraliseerd, conform alle normen voor veiligheid en verwerking van gevaarlijke stoffen.

Handmatige demontage, dus duur !

Het demonteren van dergelijke airbags is echter voor 100% handwerk. Enkel op die manier kan het systeem volledig geneutraliseerd worden. Het is ook zo dat er voor airbags niet één standaard is, je ziet nog steeds veel verschillende systemen en constructies. Het blijft een hoogwaardig veiligheidsproduct dat een heel autoleven mee moet en onderworpen is aan enorm strenge kwaliteits- en aansprakelijkheidsregels.

Vandaar dat er niets anders opzit om bij een defect, alles op handmatige wijze zo goed mogelijk te demonteren, alles te scheiden naar materiaalsoort en dan te gaan voor een maximale recuperatie van deze materialen.

Nieuwe toepassingen zijn meer dan welkom.

GENIUS geeft voor de Nederlandse markt volgende inschatting van de hoeveelheden : 150.000 stuks per jaar met een gemiddeld gewicht van 1,2 tot 1,5 kilo per airbag (wat een totaal aan afval van 200 ton per jaar betekent). Het overgrote deel van dit afval bestaat uit staal, ongeveer 150 à 160 ton, en zo’n 20 ton uit kunststof. Het gerecupereerde nylon vindt o.a. toepassingen in de productie van tassen en rugzakken (merken Detropin CareBags & Airpaqs). Maar nieuwe toepassingen zijn meer dan welkom.

Een voortdurende zoektocht naar optimalisatie van de autorecyclage.

Dit voorbeeld toont aan dat er binnen de autosector voortdurend gezocht wordt naar een verdere optimalisatie van de recyclage. Recycling van airbags is mogelijk, maar heeft zeker zijn kostprijs aangezien alles handmatig dient te gebeuren, en de toepassingen voor het gerecupereerde materiaal moeten nog verder worden ontwikkeld.

Aldus ‘Work in progress’ !