Gent als inspirerend voorbeeld voor andere LEZ-zones !

Gent als inspirerend voorbeeld voor andere LEZ-zones !

Car-End, het erkende centrum gevestigd in Gent (Scheepzatestraat 5) dat deel uitmaakt van het schrootbedrijf Retra, heeft het aantal binnengebrachte autowrakken de laatste twee jaar zien toenemen door de slooppremie die Gent toekent aan de inwoners van zijn Lage-Emissie-zone (LEZ).

Gent kent als enige stad in Vlaanderen een slooppremie toe aan inwoners van de LEZ-zone die zich ontdoen van hun niet-LEZ-proof voertuig. Een niet-LEZ-proof voertuig is een dieselwagen met euronorm lager dan 4 of een benzine/LPG/aardgasvoertuig met euronorm lager dan 2. De slooppremie is ook in zekere mate inkomensafhankelijk gesteld en gold initieel tot 30 juni 2020.

De slooppremie, een sociale en circulaire premie.

Steven Millecamp, de zaakvoerder, geeft aan dat door deze slooppremie er toch 3 à 4 wagens per dag binnen gebracht worden. Het zijn bijna allemaal wagens afkomstig van particulieren, soms mooi gepoetste wagens waar mensen met pijn in het hard afscheid van nemen. De slooppremie verzacht hier duidelijk de sociale impact van de LEZ-zone. Verder zorgt de slooppremie ervoor dat dergelijke voertuigen niet meer verder verkocht worden aan een kleine prijs op de tweedehandsmarkt. Op die manier vervuilen deze wagens niet verder door verder gebruik buiten de LEZ-zone. Door de slooppremie worden deze niet-LEZ-proof wagens gerecycleerd met maximale recuperatie van grondstoffen in België. Een mooi voorbeeld van circulaire economie !

De slooppremie verzacht hierdoor duidelijk de sociale impact van de LEZ-zone.

Een nieuw elan voor Car-End.

Car-End heeft als bedrijf door de slooppremie een nieuwe start gekend. Terwijl in 2017 nog gedacht werd aan het sluiten van het bedrijf, heeft de toename van het aantal sloopwagens in 2018 en 2019 door de slooppremie het bedrijf een nieuw elan gegeven. De stad Gent heeft ook uitgebreid gecommuniceerd over het bestaan van de slooppremie naar zijn inwoners toe, waardoor ook informatie rond het recycleren van auto’s, de milieuvoordelen en de economische waarde ervan aan bod kwam.

De Gentse slooppremie goes on.

De stad Gent laat weten dat er sinds het bestaan van de slooppremie van 1 juli 2017 tot op heden, 736 premie’s (908 aanvragen werden ingediend) werden uitbetaald voor een totaal bedrag van 808.625 EUR.

Belangrijk is dat de stad Gent door Covid-19 het systeem van de slooppremie zal verlengen tot 31 december 2020 !