Febelauto is klaar voor het “zwaardere werk” en gaat volop voor de recycling van elektrische batterijen van bussen en trucks.

Febelauto is klaar voor het “zwaardere werk” en gaat volop  voor de recycling van elektrische batterijen  van bussen en trucks.

Febelauto speelt in op de nieuwe Europese batterijregelgeving, die vanaf 18 februari 2024 van kracht wordt, om de vrachtwagen- en busmerken te sensibiliseren voor een veilige en milieuvriendelijke recyclage van hun elektrische en hybride voertuigen. Invoerders en OEM’s worden op 11 december uitgenodigd voor de ondertekening van een manifest op het Circular Electric Truck & Bus’-event.

Op 11 december 2023 organiseert Febelauto het "Circular Electric Truck & Bus" evenement, een belangrijke bijeenkomst voor het veilig en milieuvriendelijk beheer van hybride en elektrische bussen en vrachtwagens. Dit evenement is een antwoord op de nieuwe Europese regelgeving, die van kracht wordt vanaf 18 februari 2024 en die een belangrijke impuls geeft voor een veilige en milieuvriendelijke recyclage van batterijen van onder anderen HEV-voertuigen.

De Europese “Battery regulation”
Europa erkent de cruciale rol van batterijen in de energietransitie en introduceerde deze zomer een uitgebreide "Battery Regulation". Deze verordening gaat veel verder dan de vorige richtlijnen en behandelt de volledige levenscyclus van batterijen voor elektrische voertuigen: van de productie van een batterij tot einde levensduur. Zo legt de verordening niet alleen de nadruk op het verhogen van de recyclingpercentages, maar introduceert ook beperkingen op het gebruik van kwik, lood en cadmium en moeten batterijen uit een bepaald percentage aan gerecycled materiaal bestaan. Ook is er de eis vanuit Europa voor duidelijke productinformatie. Alle batterijen moeten vanaf 2027 een zogenaamd “Batterijpaspoort” hebben, waarin alle informatie over de betreffende batterij digitaal terug te vinden is.

Febelauto gaat ervoor
Febelauto, nu al beheersorganisatie voor het batterijbeheer van personen- en bestelwagens sinds 2019, gaat de uitdaging aan en wil haar inspanningen uitbreiden naar de invoerders en Original Equipment Manufacturers (OEM's) van bussen en vrachtwagens. Nu de sector van het zwaar wegtransport snel overschakelt op elektrische of hybride voertuigen, erkent Febelauto de noodzaak om de unieke uitdagingen van de recyclage van hoogspanningsbatterijen uit vrachtwagens en bussen aan te pakken. Deze grote en zware batterijen, voornamelijk lithium-ion, hebben een complexe chemische samenstelling en werken bij zeer hoge elektrische spanningen. Veiligheidsprocedures zijn van het grootste belang bij de inzameling en verwijdering ervan.

Prioriteit aan "tweede leven"-toepassingen
De aanpak van Febelauto stopt niet bij recyclage, maar strekt zich ook uit tot toepassingen voor een tweede leven ter ondersteuning van de circulaire economie. Febelauto legt de nadruk op de ecologische en economische voordelen van batterijen die na zeven jaar in bussen en vrachtwagens nog makkelijk tien jaar dienst kunnen doen in duurzame energieopslagsystemen. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de focus van de nieuwe Europese regelgeving om onze afhankelijkheid van energie en kritieke grondstoffen te verminderen.

Kom naar het Circular Electric Truck & Bus Event
Om licht te werpen op deze nieuwe ontwikkelingen, nodigt Febelauto bus- en vrachtwagenmerken uit op het "Circular Electric Truck & Bus" evenement op 11 december 2023 bij Watt4Ever, Lochtemanweg 40, Beringen. Ook bedrijven die geïnteresseerd zijn in duurzame energieopslag, zijn meer dan welkom op het evenement.

E mail signature

Datum: Maandag 11 december 2023
Locatie: Watt4Ever, Lochtemanweg 40, Beringen

Programma:

14:00 - Opening met korte toespraak van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Catherine Lenaerts, directeur Febelauto.

14:20 - Getuigenis door Maxime Beauduin van Proxy Delhaize, die vertelt hoe een circulaire batterij zijn energieverbruik (-70%) en CO2-uitstoot (-80%) aanzienlijk heeft verminderd.

14:30 – Rondleiding en demonstratie over hoe batterijen van elektrische voertuigen een tweede leven krijgen als duurzaam energie-opslagsysteem.

15:30 – De importeurs en fabrikanten van de bus- en vrachtwagenmerken zullen een manifest ondertekenen voor een veilig en milieuvriendelijk beheer van hybride en elektrische voertuigen.

15:50 - Afsluitende toespraak door burgemeester Thomas Vints van Beringen, gevolgd door een korte receptie.

Download poster event Download banner event

Reportage TVL 11/12/23