Een duurzame sprong in de toekomst: ACEA bezoekt BST en ontdekt Belgische baanbrekende recyclagepraktijken.

Een duurzame sprong in de toekomst: ACEA bezoekt BST en ontdekt Belgische baanbrekende recyclagepraktijken.

Belgian Scrap Terminal (BST) opende op 23 februari 2024 zijn deuren voor de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) en bood een uitgebreide blik op hun indrukwekkende recyclage-activiteiten in Willebroek. Als familiebedrijf dat onder leiding van Caroline Craenhals zijn vierde generatie ingaat, heeft BST een rijke geschiedenis in recycling en een onwrikbare inzet om een duurzame toekomst vorm te geven.

De primaire focus van BST ligt op duurzame ‘Urban Mining’ of anders gezegd, de recyclage van alle 'End-Of-Life'-producten uit de samenleving. BST’s missie sluit aan bij de principes van een circulaire economie. Hun slogan, "Elk einde is een nieuw begin", vat hun toewijding samen om 100% van de materialen van afgedankte producten herhaaldelijk terug te winnen en zo bij te dragen aan het behoud van grondstoffen en het realiseren van een lagere CO2-uitstoot.

BST1

Ook de recyclage van ELV-voertuigen maakt deel uit van BST’s Urban Mining Activiteiten, wat dan ook de aanleiding was van het bezoek van de ACEA. Een mooie gelegenheid om de geavanceerde processen van BST in actie te zien en hun toewijding aan innovatie met aandacht voor nieuwe technologieën, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Hun gloednieuwe Dry Line was daarvan een mooi voorbeeld.

BST2

Het recyclingproces voor voertuigwrakken verloopt in meerdere stappen, die elk nauwkeurig zijn ontworpen om materiaal- en grondtoffenrecuperatie te maximaliseren:

Stap 1: Depollutie en ontmanteling

BST begint met het zorgvuldig verwijderen van alle gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen uit de wrakken, zoals oliën, airconditioningvloeistoffen, batterijen en banden. Deze worden opgeslagen in speciale containers, zodat ze op de juiste manier kunnen worden afgevoerd en gerecycled door bevoegde operatoren. Een digitaal controlesysteem onder toezicht van Febelauto registreert en volgt de depollutie en ontmanteling van alle voertuigwrakken nauwgezet.

Stap 2: Shredder

Autowrakken ondergaan een wel heel snelle transformatie in de shredder van BST. Uitgerust met een rotor met snel draaiende hamers, versnippert deze machine een wagen in slechts 30 seconden tot fragmenten ter grootte van een vuist.

Stap 3: Post-shreddertechnologieën

BST gebruikt verschillende technologieën in hun scheidingslijnen om materialen terug te winnen en te sorteren. Grote magneten scheiden ferrometalen zoals ijzer van non-ferrometalen zoals aluminium, zink of koper. Flotatie-installaties scheiden lichtere drijvende materialen van zwaardere grondstoffen. Ingenieuze afzuigsystemen scheiden op hun beurt dan weer metalen van niet-metalen of stofdeeltjes van kunststoffen. Het hoogtepunt van het ACEA-bezoek was BST’s gloednieuwe ‘droge scheidingslijn’ (Dry Line), een unicum in België.

Stap 4: Terugkeer naar de industrie

Teruggewonnen materialen en grondstoffen worden door BST terug aan de industrie geleverd, waarmee de cirkel rond is. In België kan minder dan 5% van de voertuigwrakken niet gerecycled worden. Deze restanten worden verbrand in speciale ovens, waarbij nog een maximum aan energie-terugwinning wordt gerealiseerd.

BST3

ACEA was onder de indruk van de complexe en efficiënte recyclingprocessen bij BST. De toewijding van het bedrijf om duurzaam te recycleren en hun geavanceerde technologieën zijn een inspirerend voorbeeld voor de industrie. We zijn BST dankbaar voor hun warme gastvrijheid en danken ACEA voor hun interesse in de vooruitgang van de Belgische recyclage-sector.

Opmerking: het onderstaand filmpje geeft het recyclageprocess weer van afgedankte goederen in het algemeen (waaronder de recycling van voertuigen).