jaarverslag 2023

Kerncijfers

Als beheersorganisme voor afgedankte voertuigen stimuleert en co├Ârdineert Febelauto de inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen en HEV-batterijen. Hoeveel werden er ingezameld in 2023? En hoeveel daarvan werden er gerecycleerd?

Deze en andere jaarcijfers vind je hier terug: