Febelauto

Kerncijfers 2023
batterijen

Hoeveel HEV-batterijen werden er in 2023 ingezameld? Hoeveel batterijen kregen een tweede leven? Welk recyclagerendement werd er behaald?

In dit hoofdstuk vind je alle nuttige cijfers over de door Febelauto gerecyleerde batterijen op een rijtje.

Febelauto

Kerncijfers batterijen

Het aantal herbruikbare en afgedankte HEV-batterijen blijft toenemen

Na de doorstartjaren 2020 en 2021 kwam Febelauto in 2022 duidelijk in een stroomversnelling. In 2023 bleef de hoeveelheid herbruikbare en afgedankte HEV-batterijen toenemen.

Maar liefst 21 HEV-producenten en -invoerders sloten een toetredingsovereenkomst met Febelauto. Samen vertegenwoordigen ze 58 automerken - goed voor 98,4% van de HEV's die op de Belgische markt worden gebracht. De meerderheid heeft het operationele luik overgedragen aan Febelauto.

Enkele markante kerncijfers.

HEV-Batterijen op de markt gebracht in 2023

224.658 HEV-batterijen (eerste montage & vervanging) werden in 2023 op de Belgische markt gebracht en waren samen goed voor 55.838.149,78 kg. Ten opzichte van 2022 is dat een toename met 32.340.077,44 kg of een procentuele toename van om en bij 137%.

De overgrote meerderheid of 99% van de HEV-batterijen op de Belgische markt gebracht in 2023 zijn Li-ion batterijen. De overige 1% zijnNiMH, LiFePO4 en NaNiCl2 batterijen.

HEV-batterijen op de Belgische markt gebracht in 2023

Ingezamelde HEV-Batterijen

Gewesten Aantal Kg Ton
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 299 8.634,90 8,6
Vlaams Gewest 4.723 126.899,85 126,9
Waals Gewest 692 13.594,40 13,6
Totaal 5.714 149.129,15 149

Verwerkte HEV-Batterijen

In 2023 werd 85% van de opgehaalde HEV-batterijen hergebruikt hetzij door herfabricage (remanufacturing), herbestemming of 2nd life-toepassingen en recyclage.

De overige 15% werd tijdelijk gestockeerd in afwachting van het afvoeren van een economische verantwoorde hoeveelheid voor verwerking of het verkrijgen van een verwerkingsslot door de verwerkers.

Recyclagerendement HEV-Batterijen

Goedgekeurde recyclers verwerkten de HEV-batterijen. Zij behaalden een recyclage efficiency van meer dan 50%.

Een mooi resultaat, want de milieubeleidsovereenkomsten (MBO) leggen een recyclage rendement van minstens 50% op om conform te zijn met de Europese richtlijn 2006/66/EG, berekend volgens Verordening 493/2012 van de Europese Commissie van 11 juni 2012.

Benieuwd naar de kerncijfers van de afgedankte auto's?

Afgedankte voertuigen
Febelauto