Jaarverslag Febelauto

2019

Ons industriële batterijverhaal in stroomversnelling

2019 was een jaar met verschillende mijlpalen. Naast ons 20-jarig bestaan vierden we ook de opening van het eerste erkende centrum+ in Vlaanderen en Wallonië. Verder zijn we ontzettend trots op onze jaarresultaten en het feit dat 42 automerken Febelauto aangesteld hebben als hét beheersorganisme voor hun industriële batterijen.

Meer over deze en andere activiteiten in dit jaarverslag!

 

Edito

20 jaar geleden zag Febelauto het levenslicht, toen nog als ‘afvalbeheersorganisme’ zonder meer. Intussen zijn we uitgegroeid tot een van dé Belgische voortrekkers van een circulaire economie. En dat was maar één van de redenen tot feest in 2019!

Elektrische, hybride en plug-in hybride wagens (HE-voertuigen) zijn aan het doorbreken, en ook de recyclagesector neemt een elektrische sprong vooruit. De sector bereidt zich voor om conform de Febelauto-normen © deze HE-voertuigen én hun batterijen veilig te demonteren en te verwerken, maar ook waar mogelijk die laatste een tweede leven te geven.

En dat blijft niet bij woorden: een krachtige bevestiging van het engagement vond plaats in april 2019. Onder het goedkeurend oog van automobielfederatie Febiac ondertekenden maar liefst 42 automerken een manifest voor het veilige en milieuvriendelijke beheer van HE-voertuigen. Met dit akkoord hebben de invoerders Febelauto actief aangesteld als hét beheersorganisme voor de inzameling en verwerking van industriële batterijen: een mooie erkenning voor ons pionierswerk van de voorbije jaren.

In 2019 werden in Vlaanderen en Wallonië ook door respectievelijk ministers van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en Carlo Di Antonio de eerste erkende centra+ geopend. Enkel een erkend centrum+ is gemachtigd en uitgerust om batterijen veilig en conform de Febelauto-normen © uit afgedankte HE-voertuigen te halen. Het gaat om de firma Galloo in Menen voor Vlaanderen en Cometsambre in Obourg voor Wallonië.

Ten slotte mogen we ook terugblikken op sterke eigen resultaten. In 2019 werd opnieuw 97,1% van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd: een cijfer waar we elk jaar opnieuw naar streven. Verder stellen we vast dat al 26,1% van de onderdelen van afgedankte voertuigen in België hergebruikt wordt.

Kortom, wij voelen ons gesterkt om op dit elan verder te gaan. Daarvoor blijven we nauw samenwerken met erkende centra, partners, invoerders en overheden.

Veel leesgenot!

Catherine Lenaerts

“Het engagement blijft niet bij woorden: maar liefst 42 automerken stelden Febelauto actief aan als het beheersorganisme voor hun industriële batterijen.”

- Catherine Lenaerts, Directeur Febelauto

Tijdslijn: 20 jaar Febelauto

Het Febelauto-festival

Om het feestjaar gezwind in te zetten, organiseerden we op de eerste zomerdag van 2019 het allereerste Febelauto-festival.

Plaats van treffen was het Felix Pakhuis in Antwerpen. Niemand minder dan prins Laurent kwam de honneurs waarnemen. Samen met voorzitter Paul De Rooij en directeur Catherine Lenaerts vaarde hij rond in de haven in een boot die volledig werd aangedreven door een gerecycleerde autobatterij: een mooi voorbeeld van hoe we die laatste een tweede leven schenken.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door onze hoogsteigen Febelauto-coverband. Hun installatie draaide eveneens op een second life-batterij van eigen makelij, die door prins Laurent himself werd ingeplugd.

Hoe dat er exact aan toeging, en wat Febelauto nog meer in petto had voor haar festivalbezoekers, ontdek je in onderstaande aftermovie.