Waar een tweedehands autoonderdeel ‘online’ kopen ?

Waar een tweedehands autoonderdeel ‘online’ kopen ?

Het erkende centrum Nucera digitaliseerde het beheer en de verkoop van gedemonteerde auto onderdelen en met succes, zoals blijkt uit de getuigenis van een klant !

Het geïnformatiseerd beheer van stocks laat toe om makkelijk te verkopen via internet. Maar het is belangrijk om weten dat de demontage van autoonderdelen enkel wettelijk kan gebeuren door een hiertoe door de overheid erkend centrum.

WIE SPEELT MOET CORRECT SPELEN.

Febelauto heeft echter al meermaals moeten vaststellen dat gedemonteerde tweedehands autoonderdelen te koop worden aangeboden door particulieren op verscheidene e-verkoopsplatformen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze gedemonteerde auto onderdelen niet afkomstig van erkende centra, maar worden ze te koop aangeboden door particulieren.

Het is zo dat demontage enkel mag uitgevoerd worden door een hiertoe door de overheid erkend centrum, enerzijds omdat de wetgeving dit zo bepaalt, maar ook om het risico op pollutie te beperken. Wanneer een particulier meermaals en frequent tweedehands autoonderdelen te koop aanbiedt op een e-verkoopsplatform, dan moet dit beschouwd worden als een ‘professionele’ actor, die hierdoor een illegale activiteit uitvoert.

Febelauto heeft recent dan ook een brief gericht aan de online verkoopsplatformen in België, zodat ze geinformeerd zijn over de wettelijke verplichtingen die gelden bij het te koop aanbieden van tweedehands auto onderdelen. De wet bepaalt heel duidelijjk dat een voertuig waarvan tweedehands auto onderdelen gedemonteerd worden, gezien wordt als een ‘gevaarlijke afvalstof’. De demontage van zo’n voertuig mag dus enkel gebeuren door een erkend centrum voor de depollutie, de ontmanteling en de vernietiging van ‘afgedankte voertuigen’. Bovendien biedt een erkend centrum ook duidelijke voordelen naar de koper van een tweedehands auto onderdeel. Zo blijkt uit de beeldopname dat de waarborg van 3 maanden die wordt aangeboden door het erkende centrum Nucera van belang is voor de klant, en er kan ook makkelijker contact genomen worden door de klant met het verkopende erkende centrum in het geval er zich een probleem stelt. De klant is hierdoor beter beschermd als consument en heeft een betere dienstverlening (garantie – ruil - ..) wanneer het wisselstuk aangekocht werd bij een erkend centrum.

Brief aan e-verkoopsplatformen i.v.m. tweedehands auto onderdelen.

De gewestelijke administraties ondersteunen de communicatie van Febelauto hierover aan de online verkoopsplatformen die actief zijn in België en verklaren dat ze bereid zijn om op te treden in geval van overtreding.