Ook in tijden van rampspoed moeten regels gerespecteerd worden

Ook in tijden van rampspoed moeten regels gerespecteerd worden

De tragische overstromingen die ons land tijdens de afgelopen zomer hebben getroffen, staan bij velen onder ons nog vers in het geheugen gegrift. Door de hevige en langdurige regenval kwamen vele huizen, straten en parkings volledig onder water te staan. En daarbij werd ook een aanzienlijke hoeveelheid wagens zwaar beschadigd. Over het exacte aantal blijft het tot op vandaag echter gissen.

Beoordeling door automobieldeskundigen

Door de Belgische beroepsvereniging van automobieldeskundigen (UPEX) werden criteria vastgesteld om een beschadigd voertuig al dan niet ‘technisch’ of ‘economisch’ totaal-verlies te verklaren. In het eerste geval wil dit zeggen dat een voertuig uit veiligheidsoverwegingen niet meer herstelbaar is. In het tweede geval betekent dit dat de herstelkosten hoger liggen dan de restwaarde van het voertuig op dat ogenblik.

De huidige definitie omschrijft een technische total loss als een voertuig dat gedurende ‘een bepaalde tijd’ onder water heeft gestaan. Febelauto pleit, naar analogie met Frankrijk, voor een eenduidige interpretatie, zonder verdere bepaling van tijd. Dit zou betekenen dat wanneer het water tot aan het zitvlak van de zetels is gestegen, dat het voertuig dan ook onmiddellijk technisch totaal verlies dient verklaard te worden.

Erkend netwerk van depollutiecentra

Juridisch worden technische totaalverlies voertuigen als afgedankte voertuigen beschouwd, en dus per definitie als een gevaarlijke afvalstof.

In België zijn er momenteel 113 door de overheid erkende depollutiecentra. Enkel deze bedrijven kunnen zorgen voor de afgifte van een officieel certificaat van vernietiging en garanderen dat de voertuigen volgens alle wettelijke milieunormen verwerkt en gerecycleerd worden.

Kapers op de kust

Bij rampen met een omvang als deze, zijn er spijtig genoeg ook nog altijd niet-erkende bedrijven of gewetenloze personen die er hun hand niet voor omdraaien om deze voertuigen rechtstreeks van de eigenaar aan te kopen om ze dan vervolgens terug te verkopen op de tweedehands markt of ze uit te voeren naar het buitenland. Deze (export)praktijken druisen in tegen elke Europese reglementering en dienen dan ook ten stelligste ontmoedigd te worden in het kader van de consumentenbescherming.

Het blijft soms dweilen met de kraan open

Febelauto ‘to the rescue’

Febelauto lanceerde daarom in augustus een dringende oproep aan de verschillende regionale en federale overheden, alsook aan Assuralia, de beroepsvereniging die de verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigt, en UPEX, het instituut van de automobielexperten, om de nodige maatregelen te nemen om afwijkingen in het beheer van deze autowrakken en wantoestanden te vermijden. Al blijft het soms dweilen met de kraan open…