Febelauto bezorgt in naam van 16 landen een manifest aan de Europese Commissie, naar aanleiding van het IARC

Febelauto bezorgt in naam van 16 landen een manifest aan de Europese Commissie, naar aanleiding van het IARC

Van 19 tot 21 juni nam Febelauto actief deel aan het International Automotive Recycling Congress (IARC), een internationaal platform dat de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen bespreekt op het gebied van autorecyclage en de circulaire economie. Het congres bracht een 300-tal besluitvormers samen uit de auto- en recyclagesector.

De Febelauto stand in de expositiezone van het congres stond volledig in het teken van duurzame autorecyclage. Het meubilair werd opgebouwd uit afgedankte auto-onderdelen en de jas van de standverantwoordelijke werd gemaakt uit de PVB’s van afgedankte autoruiten. Congresdeelnemers konden er leuke prijzen winnen, maar ook hun mening achterlaten over het europese ELV (‘End-of-Life Vehicles)-voorstel op, wel ja, … een autowrak.

Stand

‘Have Your Say’ op de Febelauto-stand

Het discussiepunt van deze IARC-editie was dan ook het nieuwe europese voorstel van verordening inzake afgedankte voertuigen, dat een belangrijke hervorming aankondigt op het gebied van voertuigrecycling in de wereld.

Febelauto steunt met enthousiasme dit nieuwe Europese ELV-voorstel en erkent het belangrijke potentieel ervan om de inzameling, verwerking en recyclage van autowrakken in heel Europa te verbeteren. Toch heeft Febelauto, samen met de PRO's en gelijkaardige organisaties uit 15 andere landen via een manifest een aantal genuanceerde suggesties en waarschuwingen geformuleerd, om ervoor te zorgen dat het nieuwe voorstel zowel de Europese recyclagesector als de ruimere milieudoelstellingen van de EU ten goede komt.

Op de laatste congresdag nodigden we Aurel Ciobanu-Dordea, Directeur Circulaire Economie bij de Europese Commissie, uit op de Febelauto-stand. De Europese DG werd er verwelkomd door Catherine Lenaerts en Henry Wattel en de aanwezige vertegenwoordigers van de PRO’s uit de 15 landen.

Congress

Een manifest met 20 ‘bezorgdheden’ voor de DG Circulaire Economie

Dhr. Ciobanu-Dordea trof op onze stand het volledig beschreven autowrak aan met de meningen van de internationale congresgangers op het nieuwe ELV-voorstel. Febelauto levert dit sympathieke autowrak nog af bij de Europese Commissie na afloop van het Congress. In afwachting hiervan ontving de DG ons 20-punten manifest, dat hij symbolisch in ontvangst nam na opening van een afgedankt handschoenenkastje op onze stand.

Aurel

Het manifest bestond uit 20 ‘bezorgdheden’ die door de 16 landen gezamenlijk als probleem geïdentificeerd worden en waarvoor proactief ook een aantal praktische oplossingen werden aangedragen.

De grootste pijnpunten betreffen:

  • het dalende volume van afgedankte voertuigen dat binnenkomt bij Europese recyclagebedrijven;
  • de activiteiten van illegale verwerkers;
  • de bijkomende ontmantelingsverplichtingen
  • het verbeteren van de administratie en werkprocessen, alsook het minimaliseren van kosten.

We hopen dat de Europese Commissie onze bezorgdheden ter harte neemt en onze voorstellen op een positieve manier in overweging neemt. De PRO’s en partners uit de 16 landen ijveren in de eerste plaats voor een duidelijk regelgeving en een werkbare context.

KMSKA

Sensibilisering van het publiek

“Met een nuttige toepassing van 98% behoort België tot de absolute koplopers in Europa inzake de recyclage van afgedankte voertuigen en daar mogen we best fier op zijn.” Zegt Catherine Lenaerts, Directeur van Febelauto.

Deze duurzame boodschap heeft Febelauto dan ook uitgedragen buiten de besloten gemeenschap van het IARC. Tijdens de Congresdagen kon je in Antwerpen 2 ELV’s spotten die Febelauto had ingezet om het grote publiek te sensibiliseren over het belang van de inzameling en de duurzame recyclage van afgedankte voertuigen. In de straten rondom het Hilton-hotel kon je kennismaken met onze speciaal voor het event gewrapte ‘afgedankte’ wagen en op het plein voor het KMSKA – waar op woensdagavond het netwerkevent van het IARC doorging - werdt een wel heel bijzonder standbeeld geplaatst…

EL Vs

Bekijk ook de volgende reportages en interviews:

- Reportage Canal Z - Trends
- Interview IARC