DE VLAAMSE OVERHEID KIEST VOOR EEN VERPLICHTE RECYCLAGE VAN DE OUDSTE EN MEEST VERVUILENDE DIENSTWAGENS.

DE VLAAMSE OVERHEID KIEST VOOR EEN VERPLICHTE RECYCLAGE VAN DE OUDSTE EN MEEST VERVUILENDE DIENSTWAGENS.

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse regering de omzendbrief ‘Verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen’ (KBBJ 2021) goed. Ovam en Febelauto waren actief betrokken bij de voorbereiding van deze omzendbrief.

Geen verhuizing van CO2 en een plus voor de circulaire economie

Nieuw is punt 4 (Pag. 8 – 10) van de omzendbrief ‘Vervreemding van dienstvoertuigen’, waar er een verbod is opgenomen op de verkoop – en dus een verplichting tot recyclage - van vervuilende voertuigen, die als volgt worden gedefinieerd :

  • Benzine en LPG : verbod op verkoop van euronorm 2 en lager;
  • Diesel : euronorm 4 en lager.

Alle afgedankte voertuigen moeten worden ingeleverd bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. Het erkende centrum levert binnen de 3 maanden een certificaat van vernietiging af. Dit zal zo vermeld worden in de verkoopsvoorwaarden. De lijst van Belgische erkende centra is te vinden op de website van Febelauto - https://www.febelauto.be/nl/vind-je-recyclagepunt

De Vlaamse regering heeft deze maatregel genomen om de zogenaamde verhuizing van CO2-uitstoot tegen te gaan. Zo wordt een vervuilend voertuig definitief van de baan gehaald en wordt het gerecycleerd met een maximale recuperatie van grondstoffen. In België wordt een voertuig voor 97,3 % nuttig toegepast, waarvan 20,5 % hergebruik van autoonderdelen en 72,5% recydage, wat een topresultaat is binnen Europa.

Deze omzendbrief zal worden toegepast op de wagenparken van de diensten van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies, .. en deze bepalingen zullen opgenomen worden in het wagenparkbeheer van het Facilitair Bedrijf. De voertuigenvloot van de Vlaamse overheid bestaat ongeveer uit 4400 voertuigen.

IMG 4483

Febelauto hoopt dat deze maatregel navolging kent en zal overgenomen worden door andere privé en publieke fleetbeheerders (steden, gemeenten, grote overheidsbedrijven,..).

De Vlaamse regering toont zich met deze maatregel ‘klimaatverantwoordelijk’. Ze gaat voor een coherent klimaatbeleid en steunt hierdoor de uitbouw van de Vlaamse circulaire economie.

Febelauto sluit zich hier voor 100% bij aan en is steeds bereid om de toepassing van deze verplichtingen waar mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. U mag hiervoor als fleetbeheerder – publiek of privé - altijd contact opnemen met onze medewerkers via info@febelauto.be

VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATWINST