CIRCULAR-REPAIR - WE START !

CIRCULAR-REPAIR - WE START !

Het project ‘Levensduurverlenging’ CIRCULAR-REPAIR heeft als doel hergebruik van 2de hands auto-onderdelen te stimuleren en beter in de markt te plaatsen. De levensduur van een auto-onderdeel wordt verlengd, en op die manier ook de levensduur van de auto zelf, wat een dubbele bijdrage levert aan de uitbouw van een circulaire economie in Vlaanderen.

CIRCULAR-REPAIR - HET IDEE

Het is zo dat niet enkel de keuze van de voertuigen (elektrificatie, ..) bijdraagt tot een ‘vergroening’ van het wagenpark, maar ook het totale beheer van de wagen gedurende zijn volledige levensloop kan ‘groener’.

Wanneer voertuigherstellingen even kwalitatief kunnen met een 2de hands auto-onderdeel, moet deze optie in de toekomst de voorkeur krijgen t.o.v. een herstelling met een nieuw wisselstuk .

De levensduur van het auto-onderdeel wordt verlengd, en er moeten geen nieuwe materialen ingezet worden voor de productie van nieuwe auto-onderdelen. Minder materialengebruik, maar ook minder energieverbruik (minder energie voor productie van nieuwe onderdelen), en minder CO2-uitstoot aangezien er minder ontginning van grondstoffen, minder productie van nieuwe onderdelen, en minder transport nodig is. Indien dit dan ook nog kan aan een lagere kost, betekent dit een “win” voor alle partijen. Daarenboven is het demonteren van onderdelen van wagens een economische activiteit die bijkomende werkgelegenheid kan creëren, wat een brede maatschappelijke meerwaarde biedt.

FEBELAUTO vzw, het beheersorganisme in België voor de verwerking, ontmanteling en recyclage van afgedankte voertuigen;

DATOS nv (gekend als ‘Cardoen’), verkoopsfirma – “dé autosupermarkt van België” - van auto’s met een eigen herstelatelier zijnde ‘Cardoen Service Center’;

AUTOHANDEL DIDIER, erkend centrum voor de depollutie en verwerking van ‘afgedankte voertuigen’ in Waregem;

DEJONGHE RECUPARTS, ‘erkend centrum voor de depollutie en verwerking van ‘afgedankte voertuigen’ in Deurne - Antwerpen,

Zetten samen een proefproject op waarbij ze, vanuit deze doelstellingen, gaan samenwerken rond het hergebruik van auto-onderdelen en het vergroten van die markt.

VLAIO - Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen verleende een subsidie aan dit project CIRCULAR-REPAIR, in het kader van hun projectoproep ‘Levensduurverlenging’.

Afbeelding Vlaio2

WE START

De projectinhoud CIRCULAR-REPAIR is als volgt :

  1. De autodemontagebedrijven Autohandel Didier en DeJonghe Recuparts gaan samenwerken met het herstelatelier van DATOS nv om samenwerkingsvoorwaarden in overleg uit te werken en uit te testen, zoals bv. beschikbaarheid van 2de hands wisselstukken, levertijd, garantieperiode, kwaliteit, ..Febelauto zal deze samenwerking faciliteren en de nodige data verzamelen en analyseren. Een vervolg aan dit project kan zijn om dit project verder uit te rollen naar alle Vlaamse erkende centra die auto-onderdelen demonteren.
  2. Over de ervaringen en de resultaten van dit pilootproject zal gecommuniceerd worden naar de andere partijen binnen de autosector (herstelbedrijven, wagenparkbeheerders,verzekeringsbedrijven, ..), om op die manier het vertrouwen rond het inzetten van tweedehands wisselstukken bij wagenherstellingen te verhogen, en ook andere professionele actoren te overtuigen van de inzetbaarheid van 2de hands auto-onderdelen. Een tweede luik van de communicatiecampagne richt zich naar de individuele consument. Iédereen moet ervan overtuigd worden dat een kwalitatieve herstelling ook kan met inzet van ‘tweedehands’ en met realisatie van een milieuvoordeel.
  3. Er zal een studie gebeuren om de CO2-winst te berekenen bij gebruik van een 2dehands carrosserieonderdeel i.p.v. een nieuw onderdeel voor een carrosserieherstelling. Op die manier vertaald, kan deze bijdrage aan de circulaire economie, zich ook makkelijk optellen met andere milieu-inspanningen binnen de bedrijfsvoering.

Ook voor de milieubewuste consument, kan de CO2-winst een doorslaggevend argument zijn in de keuze van de herstelwijze van zijn voertuig.

Alle verdere info over het verloop van het project Circular-Repair kan u altijd vinden op deze website -
www.febelauto.be.