Kerncijfers

Kerncijfers batterijen

Na de doorstartjaren 2020 en 2021 was er in 2022 duidelijk sprake van een stroomversnelling.

Maar liefst 21 HEV-producenten en -invoerders sloten een toetredingsovereenkomst met Febelauto. Samen vertegenwoordigen ze 58 automerken – goed voor 98,4% van de HEV’s die op de Belgische markt worden gebracht. De meerderheid heeft het operationele luik overgedragen aan Febelauto.

Ondanks deze stroomversnelling beschouwen we het voorbije jaar nog steeds als een leerproces. Het was een overgang richting duurzaam hergebruik, de ‘groene’ verwerking van herbruikbare en afgedankte HEV-batterijen, en een geoptimaliseerd datamanagement voor alle betrokken partijen.

HEV-batterijen op de Belgische markt gebracht in 2022

In 2022 kwamen er 115.047 HEV-batterijen (eerste montage en vervanging) op de Belgische markt, ofwel 23.498 ton. In vergelijking met 2021 is dat een groei van 54%. De overgrote meerderheid (99%) zijn lithium-ion-batterijen.

HEV-batterijen op de Belgische markt gebracht in 2022

Ingezamelde HEV-batterijen per gewest in 2022

Gewesten Aantal Kg Ton
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 193 7.504,30 8
Vlaams Gewest 4.690 114.571,50 115
Waals Gewest 832 13.802,29 14
Totaal 5.715 135.878,09 136

Verwerkte HEV-batterijen

In 2022 werd 79% van de opgehaalde HEV-batterijen hergebruikt in de vorm van herwerking, second life-toepassingen (bijv. energieopslag) en recyclage. In enkele gevallen (1%) gebruikte men de batterijen voor Research & Development of optimalisatietesten.

Door de grote inzamelstromen van de vorige jaren en de beperkte verwerkingscapaciteit, koos men ervoor om de overige 20% van de batterijen tijdelijk op te slaan. De pandemie en schaarse verwerkingssloten zorgden ervoor dat vele recyclagefabrieken hun productie stillegden of sterk verminderden.

Recyclagerendement HEV-batterijen

De goedgekeurde recyclers die de HEV-batterijen verwerkten behaalden een recyclage-efficiëntie van meer dan 50%.

Dat is een resultaat om trots op te zijn. De milieubeleidsovereenkomsten (MBO) leggen een recyclagerendement op van minstens 50% om conform te zijn met de Europese richtlijn 2006/66/EG, berekend volgens Verordening 493/2012 van de Europese Commissie van 11 juni 2012.

Ook de kerncijfers van afgedankte voertuigen ontdekken?

Afgedankte voertuigen