Kerncijfers

Kerncijfers batterijen

2020 was een doorstartjaar voor Febelauto wat de inzameling, verwerking en recyclage betreft van herbruikbare- en afgedankte batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV's). Ook in 2021 kunnen we opnieuw mooie cijfers voorleggen.

53 automerken goed voor 98,4%

In 2021 sloten maar liefst 19 producenten of invoerders van HEV's aan. Zo gaan we van 44 naar 53 automerken, goed voor 98,4% van de hybride en elektrische voertuigen die op de Belgische markt gebracht worden. Febelauto wil nog verdere stappen zetten in de transitie naar duurzaam hergebruik en verwerking van HEV-batterijen.

HEV-batterijen op de markt gebracht in 2021

87.365 HEV-batterijen (eerste montages en vervangingen) kwamen in 2021 op de Belgische markt, samen goed voor 15.273 ton. Ten opzichte van 2020 is dat een groei van om en bij de 83%. De overgrote meerderheid zijn lithium-ion-batterijen.

Ingezamelde afgedankte voertuigen in 2020

Ingezamelde HEV-batterijen per Gewest in 2021

De meest verwerkte merken in 2020

Verwerkte HEV-batterijen

In 2021 werd de overgrote meerderheid van de opgehaalde HEV-batterijen (93%) hergebruikt, voor onderzoek en ontwikkeling, het uitvoeren van testen, remanufacturing, second-life-toepassingen (bv. energieopslag) of recyclage.

De overige hoeveelheid opgehaalde herbruikbare- en afgedankte HEV-batterijen werden tijdelijk gestockeerd. Enerzijds omdat de batterijrecyclagefabrieken hun productieactiviteiten stillegden of sterk verminderden tijdens de COVID-19-pandemie. Anderzijds omdat ze wachtten tot ze een economisch verantwoorde hoeveelheid hadden voor verwerking. Tot slot was er de beperkte beschikbaarheid van verwerkingsslots bij de recyclers.

Recyclagerendement HEV-batterijen

Goedgekeurde recyclers verwerken de HEV-batterijen en modules. Zij behaalden een recyclagerendement van meer dan 50%.

Een mooi resultaat, want de milieubeleidsovereenkomsten (MBO) leggen een recyclagerendement van minstens 50% op om conform te zijn met de Europese richtlijn 2006/66/EG, berekend volgens Verordening 493/2012 van de Europese Commissie van 11 juni 2012.

Ook de kerncijfers van afgedankte voertuigen ontdekken?

Afgedankte voertuigen