Eerste voorzorgsmaatregelen bij de tijdelijke opslag van HEV-batterijen bij een punt van aanvaarding