speedometer indicator

Kerncijfers batterijen

2020 was voor Febelauto een doorstartjaar als beheersorganisme voor de inzameling, verwerking en recyclage van herbruikbare en afgedankte batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HEV’s). Voor het eerst worden de cijfers en resultaten rond batterij-inzameling en -verwerking in het jaarverslag opgenomen.

Tot op heden sloten 17 producenten-invoerders van HEV’s een toetredingsovereenkomst met Febelauto. Samen vertegenwoordigen ze 44 merken en zijn ze goed voor 89,5% van de op de Belgische markt gebrachte HEV’s. De meerderheid onder hen vertrouwt het operationele luik volledig toe aan Febelauto.

HEV-batterijen op de markt gebracht in 2020

In 2020 kwamen 52.105 HEV-batterijen (eerste montage en vervanging) op de Belgische markt, samen goed voor 8.340 ton. Deze HEV-batterijen waren overwegend lithium-ion batterijen.

Ingezamelde afgedankte voertuigen in 2020

Ingezamelde HEV-batterijen per regio

De meest verwerkte merken in 2020

Verwerkte HEV-batterijen

In 2020 werd 58% of quasi de helft van de opgehaalde HEV-batterijen hergebruikt hetzij voor onderzoek en ontwikkeling, het uitvoeren van testen, remanufacturing, 2nd life-toepassingen en recyclage.

De overige hoeveelheid opgehaalde herbruikbare- en afgedankte HEV-batterijen zijn tijdelijk gestockeerd in afwachting van hergebruik als 2nd life of recyclage.

Deze grote hoeveelheid tijdelijke opslag is enerzijds te wijten aan de recyclagefabrieken die hun productieactiviteiten moesten stilleggen of sterk verminderden omwille van COVID-19 en anderzijds aan het wachten op de afvoering van een economische verantwoorde hoeveelheid voor verwerking.

Recyclagerendement HEV-batterijen

De HEV-batterijen en -modules werden ecologisch verwerkt door erkende recyclers. Zij slaagden er elk in om een recyclagerendement van meer dan 50% te behalen.

Een geweldig resultaat, want de milieubeleidsovereenkomst (MBO) legt een recyclagerendement van minstens 50% op om conform te zijn met de Europese richtlijn 2006/66/EG, berekend volgens Verordening 493/2012 van de Europese Commissie van 11 juni 2012.