Febelauto maakt de cirkel rond

Een waardeketen creëren waarin elke schakel belangrijk is: dat is de circulaire economie in een notendop. Door de levensduur van producten zoveel mogelijk te verlengen enerzijds, en door afval in te zetten als nieuwe grondstof anderzijds. Om die cirkel rond te maken, is samenwerking hét sleutelwoord. Ons model voor industriële batterijen van elektrische en hybride voertuigen is hier een mooi voorbeeld van.

Benieuwd hoe ons circulaire model vandaag concreet vormt krijgt?

Lees dan zeker verder!

 

1. Productie

Zoveel mogelijk grondstoffen uit afgedankte voertuigen een tweede leven geven, dát is de ambitie van Febelauto. Dankzij geavanceerde postshreddertechnologie kunnen we vandaag de meeste materialen terugsturen naar de industrie.

Databank met circulaire initiatieven

Onze nieuwe blog is vandaag een inspirerende databank vol circulaire initiatieven. Je vindt er tal van voorbeelden van hoe onze partners en autobedrijven vandaag duurzaam te werk gaan.

Neem hier een kijkje

Recy-Composite & CompositeLoop

Febelauto neemt sinds 2018 deel aan twee nieuwe onderzoeksprojecten. Het project Recy-Composite focust op de uitdagende recyclage van composietmaterialen. Samen met Sirris, Agoria en Go4cCircle zijn we ook betrokken bij CompositeLoop: een project dat een holistische oplossing zoekt voor de afdanking van grote composietstructuren, zoals offshore windturbinewieken.

 

2. Gebruik

De afvalberg kleiner maken door grondstoffen te recycleren is één ding. Maar de circulaire economie krijgt ook op tal van andere manieren vorm. Aan ons om onze partners en autobedrijven daar voldoende rond te inspireren.

Binnenkort allemaal LEZ?

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, wordt de Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone (LEZ). Febelauto heeft alvast een SWOT-analyse op de soon-to-be LEZ-zone in Gent en de invoering van een ‘slooppremie’ uitgevoerd. Hiermee benaderen we nu actief andere steden.

Kortrijk: circulair beheer van het wagenpark

Duurzame consumptie begint bij de aankoop: je moet kiezen voor de milieuvriendelijkste en langstlevende auto’s. Maar wat gebeurt er met de oude en meest vervuilende wagens die je wegdoet? Daar zijn lang niet alle steden mee bezig, Stad Kortrijk wél. Op advies van Febelauto sloot de stad een contract af met het erkende centrum Galloo in Menen. Galloo zorgt voor de ontmanteling en de depollutie van wagenonderdelen, zodat deze op een gezonde manier kunnen worden hergebruikt. Aan de hand van een ‘weegrapport’ per ontmanteld voertuig, kan de stad zien hoeveel van de onderdelen ze kunnen verkopen. Wat overblijft, wordt maximaal gerecycleerd. De titel ‘Kortrijk Klimaatstad’ is dus niet gestolen.

 

3. Inzameling

Als een voertuig zijn laatste kilometers heeft gereden, moet het voor depollutie en ontmanteling naar een erkend centrum. Het leeuwendeel van de onderdelen en grondstoffen komt immers in aanmerking voor hergebruik of recyclage.

18% meer ingezamelde autowrakken

In 2018 konden we maar liefst 18% meer autowrakken inzamelen dan in 2017. Dat is onder meer te danken aan de automerken die particulieren konden overtuigen met recyclagepremies. Maar ook ons eigen werk werpt vruchten af: onze samenwerkingen met de Fin Shops en Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën worden regelmatig geëvalueerd en verlopen zeer vlot. Voor technische totaalverliezen (onherstelbare voertuigen) werken we nauw samen met Assuralia, UPEX, IAE en Informex. Verder zien we erop toe dat erkende centra voor elk afgedankt voertuig een certificaat van vernietiging uitreiken. Met de gewestelijke overheden blijven we illegale centra opsporen en voor het gerecht dagen.

ENTRAVE zet in op permanente opspoorbaarheid

Traceerbaarheid is een absolute must om alle beschikbare afgedankte voertuigen in ons land bij erkende centra te krijgen. Met het project ENTRAVE (Enabling Traceability of Vehicles) zoekt Febelauto zelf uit wat hiervoor de beste pistes zijn. We richtten een technisch comité op om mogelijke maatregelen voor te stellen, te evalueren en verder uit te werken. Om hier nóg meer aandacht voor te vragen, bezorgden we de politieke partijen ook een memorandum. We hebben er vertrouwen in dat ze dit zullen opnemen in een volgende legislatuur.

Lees hier ons memorandum

Febelauto-normen voor HE-voertuigen

Intussen werkten we ook Febelauto-normen uit voor centra die batterijen uit hybride en elektrische voertuigen (HE-voertuigen) willen inzamelen, verwerken en recycleren. In deze normen staan veiligheid en traceerbaarheid centraal. Tegelijk bieden ze ook een antwoord op deze 4 vragen:

  • Is diegene die de hoogvoltagebatterij verwerkt voldoende opgeleid?
  • Beschikt die persoon over de juiste uitrusting?
  • Kan de batterij veilig verwerkt en opgeslagen worden?
  • Is de eindbestemming van de batterij goed aangegeven?

Een erkend centrum dat aan deze normen voldoet, noemen we een erkend centrum+.

Download de Febelauto-normen voor erkende centra+

 

4. Depollutie

Elk afgedankt voertuig bevat schadelijke vloeistoffen en onderdelen. Vóór de ontmanteling wordt een wrak daarom altijd gedepollueerd: elke gevaarlijke afvalstof wordt secuur verwijderd en opgeslagen in speciale containers. Daarna worden ze opgehaald en gerecycleerd door erkende recyclage-operatoren.

Aircovloeistoffen recycleren

Zoals bepaald in het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020, streven we ook op het vlak van depollutie naar een circulaire beweging. Aan de auditoren vroegen we alvast om strikter te controleren op hoe erkende centra aircogas verwijderen – bijvoorbeeld door controle met aircodrukmeters. Aan de erkende centra die geen goede resultaten haalden, is gevraagd om een extra register voor aircovloeistoffen te voorzien. Dit jaar voerden we ook promotie met de garagisten en organiseerden we een wedstrijd waarmee je een airco-aftaptoestel kon winnen. We hebben er ten slotte voor gezorgd dat erkende centra zich zo’n toestel kunnen aanschaffen door middel van een groepsaankoop.

 

5. Ontmanteling

Pas na de depollutiefase kan een afgedankt voertuig gedemonteerd worden. De wisselstukken zijn ongevaarlijk en hebben vaak nog heel wat economische waarde. Als beheersorganisme stimuleren we onze erkende centra om die tweedehandsonderdelen zoveel mogelijk terug in de markt te brengen.

De depollutie van industriële batterijen: spanning verzekerd!

De batterijen van hybride en elektrische wagens hebben een andere samenstelling dan loodstartbatterijen en staan onder een hoge gevaarlijke spanning. De inzameling en verwerking van zulke batterijen vergen daarom specifieke procedures, zowel voor de producten zelf als voor de professionele gebruikers ervan in de distributie-, automobiele en recyclingsectoren.

Benieuwd hoe dat concreet in zijn werk gaat? Ontdek het in dit filmpje:

Auto’s trashen met Wynants en zonen

Het hoeft natuurlijk niet altijd bittere ernst te zijn. Zo gaven we onze Facebook-volgers in maart 2018 de kans om zich in te schrijven voor een dagje … auto’s trashen! Op 31 maart stuurden we enkele gelukkigen naar metaalhandel en depollutiecentrum Wynants en zonen, waar ze een sloophamer in de hand kregen. Vervolgens mochten ze – onder het toeziend oog van de specialisten – een aantal autowrakken tot schroot herleiden. Een geweldige ervaring, die we ook op foto en film vereeuwigden!

 

6. Recyclage

Na de ontmanteling kunnen verschillende grondstoffen gerecycleerd worden. België geeft daar het goede voorbeeld in: in ons land wordt vandaag al gemiddeld 97% van een afgedankt voertuig gerecupereerd. De wagen gaat op die manier een tweede leven leiden en daarmee is de cirkel rond.

Recyclage van kunststoffen

Sinds dit jaar is Febelauto betrokken bij LIFE CIRC-ELV. Dit Europese onderzoeksproject, gecoördineerd vanuit Spanje, wil het recyclagepercentage van kunststoffen verhogen. En meer bepaald door polypropyleen te halen uit afgedankte auto’s en te hergebruiken in nieuwe producten.

Pionieren in stationaire energieopslag

Naast onze projecten rond stationaire energieopslag op Belgische bodem zijn we gestart met BORGT : een proefproject dat focust op batterijopslag voor woongebouwen en -buurten. Er worden verschillende batterijtypes (waaronder een gesubsidieerde second life-batterij) gebruikt en getest om zo alle veiligheids- en verzekerbaarheidsvereisten in kaart te brengen.